logo

Otwarcie Punktu Informacyjno-Doradczego
dla obywateli państw trzecich w Krakowie

Od 1 lipca 2018 roku Oddział do Spraw Integracji Cudzoziemców Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie realizuje projekt pn. Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich. Projekt współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W dniu 22 października 2018 roku rozpoczęły działalność Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich w Krakowie (siedziba MUW przy ul. Basztowej) i w Nowym Sączu (delegatura Urzędu). Jest to jedno z kluczowych działań realizowanych w ramach Projektu. Punkty utworzone zostały w celu zapewnienia cudzoziemcom przebywającym na terenie województwa małopolskiego kompleksowego doradztwa, pomocy i informacji (w tym pomocy prawnej i psychologicznej). Pomoc udzielana jest w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim.

Punkty czynne są w następujących godzinach:
poniedziałki 10.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W ramach Punktu została również uruchomiona infolinia informacyjno-doradcza.
Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej obsługują Punkt w Krakowie i w Nowym Sączu oraz infolinię w ramach projektu pod nr telefonu 12 426 90 01

w następujących godzinach:
poniedziałek - 10.00-18.00 (obsługa infolinii w języku polskim oraz ukraińskim);
wtorek - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim oraz angielskim);
środka - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim oraz rosyjskim);
czwartek - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim oraz ukraińskim);
piątek - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim).