logo

Warsztaty pt. "Polskie Święta"

W ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, 17 kwietnia 2019 roku, odbył się warsztat Święta Polskie, podczas którego uczestnicy poznali polskie zwyczaje i symbole Wielkanocne oraz lokalne tradycje. Samodzielnie udekorowali pisanki i przygotowali koszyczki wielkanocne. Warsztaty przeprowadziło stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL we współpracy z Panią Urszulą Majcher Legawiec, na zlecenie Wojewody Małopolskiego. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.