logo

Spotkanie pracowników Oddziału ds. Integracji Cudzoziemców z pracodawcami z terenu powiatu nowosądeckiego, zatrudniającymi obywateli państw trzecich.


W dniu 29 listopada 2018 roku w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu odbyło się spotkanie pracowników Oddziału ds. Integracji Cudzoziemców z pracodawcami z terenu powiatu nowosądeckiego, zatrudniającymi obywateli państw trzecich. W spotkaniu wzięła udział również Pani Katarzyna Roś reprezentująca Accent School of Polish - podmiot realizujący kursy adaptacyjne (szkolenia) oraz kursy językowe dla obywateli państw trzecich. Celem spotkania było przedstawienie założeń projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz zaprezentowanie działań realizowanych w ramach projektu, kierowanych zarówno do pracodawców, jak i do obywateli państw trzecich, a przede wszystkim wskazanie na możliwość skorzystania z działań realizowanych w ramach projektu również na terenie Nowego Sącza. Jednym z kluczowych działań realizowanych w ramach projektu, jest funkcjonowanie Punktów Informacyjno-Doradczych dla Obywateli Państw Trzecich w Krakowie (siedziba MUW przy ul. Basztowej 22) i w Nowym Sączu (delegatura Urzędu, ul. Jagiellońska 52, pokój 28-29). Cudzoziemcy mogą również skorzystać z bezpłatnych kursów języka polskiego oraz kursów adaptacyjnych przeprowadzanych w formie warsztatów, szkoleń i eventów.

Szczegółowych informacji dotyczących działań realizowanych w ramach Projektu na terenie Nowego Sącza udziela pracownik Punktu. Punkt w Nowym Sączu w poniedziałki czynny jest w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.