logo

Szkolenie dla pracowników oświaty

W ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 10 października 2019 roku odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników oświaty w zakresie pracy z młodzieżą z doświadczeniem migracji oraz ich rodzinami. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz wychowawcy w internatach funkcjonujących na terenie Małopolski.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z prawnymi i kulturowymi aspektami pobytu uczniów z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole. Przedyskutowano problemy adaptacyjne uczniów w tym kwestie związane z szokiem kulturowym oraz przeanalizowano metody wsparcia procesu integracji i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów z doświadczeniem migracyjnym.