logo

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

W dniu 29 marca 2019 roku w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, odbyło się pierwsze z cyklu szkolenie dla nauczycieli i pedagogów szkolnych z zakresu pracy z dziećmi cudzoziemskimi. W szkoleniu wzięło udział 23 nauczycieli szkół podstawowych, do których uczęszcza największa w Małopolsce liczba dzieci cudzoziemskich. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z prawnymi i kulturowymi aspektami pobytu uczniów z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole oraz wymienili doświadczeniami z pracy z dziećmi cudzoziemskimi. Na konkretnych przypadkach przedyskutowano problemy adaptacyjne uczniów, omówiono kwestie związane z szokiem kulturowym oraz przeanalizowano metody wsparcia procesu integracji.