logo

Warsztaty - "Krakowskie wycinanki"

W dniu 21 maja 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie odbyły się warsztaty pn Krakowskie wycinanki. Uczestnicy warsztatów zwiedzili wystawę poświęconą wycinankom. Zobaczyli prace niepokazywane na co dzień. Mieli okazję porównania wycinanek z różnych regionów Polski, poznali sposoby, okoliczności i motywy ich wykonywania. Tradycyjnymi technikami stworzyli szablony własnych wycinanek, które następnie umieścili na płóciennych plecakach. Warsztaty zorganizowane zostały, na zlecenie Wojewody Małopolskiego, przez Stowarzyszenie Interkulturalni.pl w ramach kursów adaptacyjnych.