logo

Warsztaty pt. "Szok Kulturowy"

W dniu 17 kwietnia 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, odbył się warsztat na temat szoku kulturowego. Uczestniczy szkolenia mieli okazję m.in. podyskutować między sobą o objawach miesiąca miodowego oraz pozostałych etapach szoku kulturowego, a także oznaczyć miejsca krytyczne w kulturze i komunikacji, wywołujące stres akulturacyjny i odpowiedzieć sobie na pytanie, co lub kto może im pomóc odnaleźć się w nowym kraju. Warsztaty przeprowadziło Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL we współpracy z Panią Urszulą Majcher Legawiec, na zlecenie Wojewody Małopolskiego.