logo

Wycieczka do Wieliczki

W dniu 28 maja 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, zorganizowana została wycieczka do Wieliczki. W programie przewidziano zwiedzanie Kopalni Soli oraz historycznego centrum Wieliczki wraz z Rynkiem. Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać podziemne jeziora, piękne komory wykute w soli, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Nad brzegiem jednego z solankowych jezior mogli posłuchać muzyki Fryderyka Chopina. Zwiedzili również kaplicę i poznali legendę o św. Kindze. Wycieczka miała na celu zapoznanie uczestników z polską kulturą oraz znaczeniem, jakie dla Małopolski ma Wieliczka - jeden z ważniejszych punktów dziedzictwa kulturowego i historycznego na mapie Polski i Europy. Warsztaty zorganizowane zostały, na zlecenie Wojewody Małopolskiego, przez Stowarzyszenie Interkulturalni.Pl w ramach kursów adaptacyjnych.