logo


Projekt Zakończony - Projekt Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji realizowany był w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 marca 2022 roku. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu zostały zakończone.

Project Completed - The project entitled "Lesser Poland friendly to foreigners - support for integration and adaptation of the third countries citizens", co-financed by the Fund for Asylum, Migration and Integration” was implemented from 1 July 2018 to 31 March 2022. All measures executed within the framework of the project are closed.

Проект Закінчений - Проект Малопольське Воєводство приязне для іноземців - підтримка в процесі інтеграції та адаптації громадян третіх країн, співфінансований за підтримки Державної Програми Фонду Притулку, Міграції і Інтеграції, реалізовано в період з 1 липня 2018 року по 31 березня 2022 року. Всі заходи реалізовані в рамках Проекту були завершені.

Проект Завершен - Проект Малопольское воеводство привлекательное для иностранцев - поддержка в интеграции и адаптации граждан третьих стран, финансируемая Фондом убежища, миграции и интеграции был реализован в период с 1 июля 2018 года по 31 марта 2022 года. Все мероприятия проводимые в рамках Проекта были закончены.Napisz do NAS

BENEFICJENT:
Wojewoda Małopolski
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

12 39 21 200, fax 12 42 27 208

urzad@malopolska.uw.gov.plPunkt Informacyjno-Doradczy:
tel. 12 426 90 01
e-mail: fami@malopolska.uw.gov.pl

Katarzyna PRZYBYCIEŃ
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. Integracji Cudzoziemców
Koordynator Projektu
II piętro, pok. 242
tel. 12 39 21 588
e-mail: kprz@malopolska.uw.gov.pl

Katarzyna KLIMAS
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. Integracji Cudzoziemców
Stanowisko do spraw organizacji działań projektu
II piętro, pok. 242
tel. 12 39 21 588
e-mail: kklimas@malopolska.uw.gov.pl

Elżbieta RADZIKOWSKA
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. Integracji Cudzoziemców
Stanowisko do spraw organizacji działań projektu
II piętro, pok. 242
tel. 12 39 21 588
e-mail: erad@malopolska.uw.gov.pll

Napisz Wiadomość