logo


Projekt Zakończony - Projekt Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji realizowany był w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 marca 2022 roku. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu zostały zakończone.

Project Completed - The project entitled "Lesser Poland friendly to foreigners - support for integration and adaptation of the third countries citizens", co-financed by the Fund for Asylum, Migration and Integration” was implemented from 1 July 2018 to 31 March 2022. All measures executed within the framework of the project are closed.

Проект Закінчений - Проект Малопольське Воєводство приязне для іноземців - підтримка в процесі інтеграції та адаптації громадян третіх країн, співфінансований за підтримки Державної Програми Фонду Притулку, Міграції і Інтеграції, реалізовано в період з 1 липня 2018 року по 31 березня 2022 року. Всі заходи реалізовані в рамках Проекту були завершені.

Проект Завершен - Проект Малопольское воеводство привлекательное для иностранцев - поддержка в интеграции и адаптации граждан третьих стран, финансируемая Фондом убежища, миграции и интеграции был реализован в период с 1 июля 2018 года по 31 марта 2022 года. Все мероприятия проводимые в рамках Проекта были закончены. 1. Заходи для іноземців:

  • ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПУНКТИ:

   В рамках Проекту створено два інформаційно - консультативні пункти, які пропонують поради щодо адміністративно-правових питань, таких як легалізація перебування, легальне працевлаштування, правові зобов'язання в Польщі, сфери діяльності та розподіл завдань у державних установах, умови здійснення господарської діяльності, а також питань, пов'язаних з культурою та цінностями, що панують у Польщі. Пункти розташовані в Кракові на вул. Баштова і в Новому Сочі на вул. Ягеллоньска 52. Поради надаємо українською, російською, англійською та польською мовами.

   Всю інформацію можна отримати, зателефонувавши за номером:
   +48 12 426 90 01.   Режим роботи Пунктів:
   Понеділок 10.00 - 18.00
   Вівторок-п'ятниця 7.30 - 15.30

   Місцезнаходження:
   Краків - вул. Баштова 22
   Новий Сонч - вул. Ягелонська 52

   Роботу персоналу пунктів буде супроводжувати юрист та психолог.

  • АДАПТАЦІЙНІ КУРСИ:

   Щомісяця в процесі реалізації проекту будуть відбуватися адаптаційні курси, спрямовані на сприяння адаптації та інтеграції, а також включенню громадян третіх країн, що живуть у регіоні Малопольського воєводства, до активного життя місцевих громад, розширюючи знання про культуру, традиції та історію країни, в якій перебувають та запобігання дискримінації іноземців та боротьбу з негативними стереотипами про іноземців, формування толерантного ставлення та поваги до інших національностей та культур.
   Детальну інформацію про дати та місце організації окремих курсів можна знайти в Розкладі подій.

  • МОВНІ КУРСИ

   Безкоштовні курси польської мови для громадян третіх країн, які є цільовою групою проекту, пройдуть у Кракові, Тарнові та Новому Сончі.
   Всю інформацію про дати початку курсів, рівнях навчання, Ви можете отримати в Інформаційно - Консультативних Пунктах та в Accent School of Polish в Кракові (тел.: 12 656 75 68). 2. Заходи для державних установ:

  • КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПЛАТФОРМА:

   Метою діяльності Консультаційної Платформи є створення спільної стратегії інтеграції в регіоні шляхом співробітництва в галузі обміну інформацією, діагностики бар'єрів та сильних сторін процесу інтеграції іноземців. Зустрічі Платформи проводяться щоквартально.

  • Зустрічі працівників державних установ спрямовані на підготовку персоналу державних установ, що обслуговують громадян третіх країн, для швидкого виявлення інтеграційних проблем іноземців та надання їм відповідних порад та направлення до відповідних підрозділів.

  • Тренінгі для персоналу, який обслуговує громадян третіх країн. Теми тренінгів будуть визначатися на основі потреб, які повідомляються суб'єктами/ установами у сфері обслуговування та праці з особами, що належать до цільової групи, яка підтримується відповідним Фондом. Ці тренінги спрямовані на професійну, конструктивну та практичну підготовку працівників, які обслуговують іноземців, для швидкого визначення інтеграційних проблем іноземців та надання їм відповідної підтримки та направлення до відповідних підрозділів.

  • Навчання та семінари для вчителів та шкільних педагогів у сфері можливого інструментарію для роботи з іноземними дітьми. Метою проведення тренінгів та семінарів для викладачів шкіл Малопольського воєводства також є підвищення рівня знань у сфері міжкультурної та комунікаційної компетентності, а також отримання/обмін досвідом роботи з іноземними дітьми.
   Працівники Інформаційно - Консультативного Пункту та психолог також надаватимуть підтримку школам у разі потреби.