logo


Projekt Zakończony - Projekt Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji realizowany był w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 marca 2022 roku. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu zostały zakończone.

Project Completed - The project entitled "Lesser Poland friendly to foreigners - support for integration and adaptation of the third countries citizens", co-financed by the Fund for Asylum, Migration and Integration” was implemented from 1 July 2018 to 31 March 2022. All measures executed within the framework of the project are closed.

Проект Закінчений - Проект Малопольське Воєводство приязне для іноземців - підтримка в процесі інтеграції та адаптації громадян третіх країн, співфінансований за підтримки Державної Програми Фонду Притулку, Міграції і Інтеграції, реалізовано в період з 1 липня 2018 року по 31 березня 2022 року. Всі заходи реалізовані в рамках Проекту були завершені.

Проект Завершен - Проект Малопольское воеводство привлекательное для иностранцев - поддержка в интеграции и адаптации граждан третьих стран, финансируемая Фондом убежища, миграции и интеграции был реализован в период с 1 июля 2018 года по 31 марта 2022 года. Все мероприятия проводимые в рамках Проекта были закончены.

Малопольське воєводство приязне для іноземців – підтримка в процесі інтеграції та адаптації громадян третіх країн

Фінансується за підтримки Державної Програми Фонду Притулку, Міграції та Інтеграції

Вартість проекту: 4 208 000,00 зл
Сума фінансування z ФПMI: 3 156 000,00 зл
Сума фінансування з державного бюджету: 1 052 000,00 зл
Тривалість проекту:
01.07.2018 р. - 28.02.2022 р.


Цілі проекту

Основним завданням діяльності, що здійснюється в рамках проекту, є розширення послуг з інтеграції для громадян третіх країн на території Малопольського воєводства з особливим акцентом на регіонах, де перебуває найбільше скупчення іноземців.

Детальні цілі:

 1. Розробка концепції, яка дозволяє створити спільну інтеграційну стратегію на території регіону шляхом створення платформи для співпраці в області обміну інформацією, діагностики бар'єрів і сильних сторон процесу інтеграції іноземців.
 2. Підготовка персоналу державних установ, які обслуговують громадян третіх країн, для швидкого визначення проблем інтеграції іноземців, надання їм відповідної допомоги та направлення до відповідних підрозділів.
 3. Збільшення використання структур соціальної допомоги, державних служб зайнятості та інших установ для інтеграції іноземців.
 4. Надання інформації, консультацій та допомоги з питань легалізації перебування, легальної зайнятості, соціальної допомоги та інформації, що стосується охорони здоров'я, можливостей професійного розвитку та відкриття бізнесу в різних організаційних формах, возз'єднання сім'ї, пошуку житла, школи / дитсадка / іншого догляду за дітьми, вступу до вищих навчальних закладів, інших адміністраційних та правових питань, діяльності державних установ та системи цінностей у Польщі.
 5. Підвищення обізнаності іноземців щодо їх прав та обов'язків, можливостей професійного розвитку, культурних звичаїв та інтеграції іноземців з польським суспільством.
 6. Покращення мовних навичок іноземців в використанні польської мови, зокрема тих, що проживають у Малопольському воєводстві.
 7. Надання підтримки школам та підвищення кваліфікації своїх співробітників в роботі з іноземними учнями та батьками іноземних дітей.


 8. Учасники Проекту

  Учасниками проекту можуть бути: іноземці-громадяни третіх країн, тобто країн, котрі не є членами Європейського Союзу, особи без громадянства та особи з невизначеним громадянством, які мають документи, що підтверджують легальне перебування в Республіці Польщі протягом усього терміну дії проекту, в якому вони беруть участь, а також польські громадяни, як громадяни держави-організатора.

  1. Громадянами третіх країн, котрі можуть бути учасниками проекту, є:

  1. іноземці, які не є громадянами Європейського Союзу, перебувають легально на території Республіки Польщі відповідно до положень Закону від 12 грудня 2013 про іноземців (Офіц. вісн. 2017 року, п. 2206), далі по тексту Закон про іноземців:
   • на підставі візи, зазначеної в ст. 60 нр.1 п. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25 Закону про іноземців з метою:
   • ведення підприємницької діяльності;
   • виконання праці протягом періоду, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців, на підставі заяви, що вноситься до реєстру, про намір доручення роботи іноземцю;
   • виконання сезонної роботи у період, що не перевищує 9 місяців у календарному році;
   • виконання роботи іншої, ніж зазначено вище;
   • навчання на бакалавраті, магістратурі або на 5-літній програмі з ціллю здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, або навчання в аспірантурі;
   • професійного навчання;
   • отримання освіти або проходження навчання в формі іншій, ніж зазначено вище;
   • дидактичної діяльності
   • проведення наукових та дослідних робіт;
   • возз’єднання з громадянином іншої держави-члена Європейського Союзу, держави-члена Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЄАВТ) - учасниці Угоди про Європейську Економічну Зону або Швейцарської Конфедерації, або перебування з ним;
   • прибуття на територію Республіки Польщі як член найближчої родини репатріанта;
   • користування з прав, пов'язаних із наявністю карти Поляка;
   • репатріації;
   • приїзду з гуманітарних міркувань, з огляду на державний інтерес або міжнародні зобов'язання;
   • тимчасового перебування з метою возз'єднання сім'ї;
   • іншою, ніж зазначено вище. - на підставі дозволу на тимчасове перебування, дозволу на постійне перебування (ст. 195, за винятком пункту. 1.6 Закону про іноземців, тобто іноземець, який безпосередньо перед подачею заяви про надання дозволу на постійне перебування, безперервно перебував на території Польщі протягом періоду не меншому, ніж 5 років в статусі біженця, додаткового захисту, або дозволу на перебування з гуманітарних причин) або дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу (ст. 211 Закону про іноземців)
    - на підставі документу, що підтверджує дозвіл на перебування під назвою «толероване перебування» (ст. 226, п. 5 Закону про іноземців)
    - на підставі дозволу на перебування з гуманітарних причин.

  2. діти вище зананачених осіб (не є громадянами Європейського Союзу), народжені на території Республіки Польщі. Інші діти підлягають умовам пунктів a) та g).
  3. іноземці, які подали клопотання про надання дозволу на проживання на визначений термін в рамах аболіції і в даний час перебувають на території Республіки Польщі на підставі печатки, котрі:

   • подали заявку на отримання дозволу на тимчасове проживання (стаття 108 нр. 1 п. 2 Закону про іноземців),
   • подали заявку на отримання дозволу на постійне проживання (стаття 206 нр. 1 п. 2 Закону про
   • подали заявку на отримання дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського
   • подали заявку на подовження шенгенської візи або національної візи (стаття 87 нр. 1 п. 1 Закону про іноземців), в якій аргументація заяви відповідає одній з наступних цілей, зазначених у ст. 60 нр. 1, п. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25 Закону про іноземців,
   • подали заяву про продовження строку перебування на підставі безвізового режиму на території Республіки Польщі (стаття 300 нр. 4 Закону про іноземців).
  4. перебувають на території Республіки Польщі на підставі безвізового режиму.
  5. іноземці, котрі не є громадянами Європейського Союзу, знаходяться на території Республіки Польщі та перебувають у процесі отримання дозволу на легальне перебування в Польщі — допомога таким особам обмежується до допомоги в легалізації перебування.
  6. подружжя, батьки, батьки батьків і нащадки осіб, що належать до зазначених вище груп a-d, настільки, наскільки це необхідно для ефективного здійснення діяльності.
  7. особи, не є громадянами Європейського Союзу, які легально проживають на території Республіки Польщі, подали заяву на:

   • надання дозволу на тимчасове проживання іноземцю (стаття 108 Закону про іноземців);
   • надання дозволу на постійне проживання іноземцю (стаття 206 Закону про іноземців),
   • надання іноземцеві дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, (стаття 223 Закону про іноземців);
   • подовження шенгенської візи або національної візи (стаття 87 Закону про іноземців), в якій аргументація відповідає одній з наступних цілей, зазначених у ст. 60 нр. 1 п. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25 Закону про іноземців,
   • продовження строку перебування в рамах безвізового режиму на території Республіки Польщі (стаття 300 Закону про іноземців) і отримання у проїзному документі печатки, що підтверджує подання заявки на дозвіл,
  8. учасниками проекту також можуть бути:
   • особи, які отримали статус біженця або статус особи, яка потребує захисту у значенні Директиви 2011/95/ЄС;
   • особи, що користуються тимчасовим захистом у значенні Директиви 2001/55 /WE;
   • особи, які були переселені або переселені до держави-члена, або були передані, або переведені з держави-члена.

  9. Цільова аудиторія виключає громадян третіх країн, які мають громадянство однієї з країн ЄС

   Діяльність у проекті

   Для установ

   1. СТВОРЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ
    В консультаційних зборах візьмуть участь представники установ та організацій, що займаються питаннями іноземців у Малопольському воєводстві мета зборів:
    • • розробка концепції, що дозволяє створити спільну інтеграційну стратегію на території Малопольського воєводства шляхом діагностики бар'єрів та сильних сторін інтеграційного процесу іноземців, обміну інформацією про наявні форми підтримки іноземців та проведення спільних дій, спрямованих на допомогу іноземцям, а також, як результат, розробка матеріалів, включаючи діагностику інтеграційних потреб та припущень щодо інтеграційних заходів для різних сфер, пов'язаних з питаннями інтеграції громадян третіх країн і аналізу, що дозволяє створити та розвинути узгоджену, адаптовану до поточних потреб інтеграційну стратегію в Малопольському воєводстві
    • • орієнтація інтеграційного процесу
    • • перевірка ефективності заходів, що виконуються в рамках проекту


   2. В ЗБОРАХ ТАКОЖ БУДУТЬ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ ІММІГРАНТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

   3. ТРЕНІНГИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ
    Тренінги призначені для персоналу, котрий обслуговує громадян третіх країн, у тому числі для співробітників Відділу у Справах Громадян та Іноземців МВУ (Малопольське Воєводське Управління), співробітників служби зайнятості в повітах, центрах підтримки сім'ї, членів Воєводської Групи з Питань Протидії Торгівлі Людьми Метою тренінгів є:
    • професійна, предметна та практична підготовка працівників, які обслуговують іноземців, для швидшого виявлення інтеграційних проблем
    • підготовка співробітників для надання іноземцям належної підтримки


   4. ЗАСІДАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ
    Особливо запрошуються співробітники повітових служб зайнятості, центрів підтримки сім'ї, котрі працюють у Малопольському воєводстві Метою зустрічей є:
    • покращення співпраці в справвах, пов'язаних з роботою з іноземним клієнтом,
    • створення та поширення загальних процедур роботи з клієнтами - громадянами третіх країн


   5. ТРЕНІНГИ ТА СЕМІНАРИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА ПЕДАГОГІВ ШКІЛ З ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВИХ ІНСТРУМЕНТІВ РОБОТИ З ДІТЬМИ ІНОЗЕМЦІВ
    Мета тренінгів:
    • підвищення міжкультурної та комунікаційної компетенції
    • обмін досвідом роботи з іноземними дітьми


   УЧАСТЬ В УСІХ ЗУСТРІЧАХ ТА ТРЕНІНГАХ БЕЗКОШТОВНА
   ЗАХОДИ МАЮТЬ ЦИКЛІЧНИЙ ХАРАКТЕР   Для іноземців

   1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПУНКТИ В КРАКОВІ ТА НОВОМУ СОНЧІ

    З 1 жовтня 2018 року в таких пунктах ви можете отримати інформацію, що стосується:

    • адміністраційно-правових питань, таких як легалізація перебування, легальне працевлаштування, сфера діяльності державних установ
    • польської культури та системи цінностей
    • іншої діяльності, що проводиться в рамках Проекту
    В Інформаційно-Консультаційному Пункті або за його посередництвом ви також можете:
    • повідомити про готовність брати участь в адаптаційних та мовних курсах,
    • скористатися з юридичної консультації
    • отримати інформацію, допомогу та підтримку в справах возз'єднання сім'ї, пошуку житла, школи / дитячого садка / іншого догляду за дитиною, вступу до вищого навчального закладу ітд.
    • отримати допомогу від працівника Пункту в інших державних установах, інституціях, школах
    • отримати допомогу в оформленні офіційних документів

    Діяльність Пунктів буде супроводжуватися інформаційно-консультаційною гарячою лінією, котра буде обслуговуватися співробітниками Пунктів

    НОМЕР ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ЛІНІЇ
    +48 12 426 90 01

    ІНФОРМАЦІЯ В ПУНКТАХ БУДЕ НАДАВАТИСЯ ПОЛЬСЬКОЮ, АНГЛІЙСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ

    Режим роботи Пунктів:
    Понеділок 10.00 - 18.00
    Вівторок-п'ятниця 7.30 - 15.30

    Місцезнаходження:
    Краків - вул. Баштова 22
    Новий Сонч - вул. Ягелонська 52

   2. МОВНІ КУРСИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, КОТРІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ МАЛОПОЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА

    Якщо ви ще не знаєте польської мови або хочете продовжити її вивчення на вищому рівні, з 1 жовтня можна розпочати відвідування професіональних курсів польської мови. Все, що вам потрібно зробити - заповнити формуляр для участі в проекті. Його можна отримати в мовній школі (Accent School of Polish Katarzyna Roś, ul. Kącik 6, 30–549 Kraków, nr tel. 12 656 75 68 lub 665 669 663, adres e-mail: accent@polishforforeigners.com) що проводить курс. Курси будуть проводитися також у вечірній та заочній (вихідного дня) формах навчання в Кракові, Новому Сончі та Тарнові. Тривалість одного курсу - 3 місяці.

   3. АДАПТАЦІЙНІ КУРСИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, КОТРІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ МАЛОПОЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА

    • • щоб дізнатися більше про свої права та обов'язки, як розпочати свій власний бізнес, отримати інформацію про доступ до освіти, охорони здоров'я і т.д. обов'язково скористайтеся можливістю участі в безкоштовних тренінгах з відповідної тематики. Тренінги будуть проводитися в 3-х мовних модулях: російському, англійському та українському
    • • якщо ви або ваша дитина хочете дізнатися більше про польську культуру, традиції та цікаві місця в Малопольському воєводстві, візьміть участь в семінарах та спеціальних заходах, завдяки яким ви зможете поширити свої знання про Малопольське воєводство, приємно провести час та познайомитись з цікавими людьми
    Детальніша інформація про тематику адаптаційних курсів, дати їх проведення та мовні модулі буде з’являтися в розділі РОЗКЛАД ПОДІЙ та у Facebook.

   4. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ

    Відвідайте наш профіль у Facebook. Тут ви знайдете інформацію про поточні події, заплановані заходи, інформацію про роботу Інформаційно-Консультаційних Пунктів, а також фото-галереї з зустрічей, тренінгів, заходів та семінарів

   ВСІ ЗАХОДИ БЕЗКОШТОВНІ.ВАМ ПОТРІБНО ЛИШЕ ЗАПОВНИТИ ЗГОДУ ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОЕКТІ