Aktualności

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

Dodano: 11 Lipca 2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż projekt pn. Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim, został zakończony 30 czerwca 2014 roku.

Wszystkim z Państwa, którzy przyczynili się do osiągnięcia powodzenia w realizacji ww. projektu składamy serdeczne DZIĘKUJĘ!

Koordynator projektu wraz z Zespołem 

INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW W MAŁOPOLSCE

Dodano: 26 Czerwca 2014

– podsumowanie konferencji -

24 czerwca 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pn: Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program 2012.
Uczestników konferencji powitał Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, jak ważnym zadaniem w drodze do integracji jest budowanie więzi między Polakami i cudzoziemcami, wzajemne poznawanie kultur, a także walka z niezrozumieniem i nietolerancją.
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Lucyna Gajda podkreśliła, że okres poświęcony na realizację projektu był dobrze zainwestowanym czasem, wykorzystanym na poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń i otwarcie się na cudzoziemców, co pomogło urzędnikom pracującym z cudzoziemcami lepiej zrozumieć ich potrzeby i obawy.
We wprowadzeniu w problematykę i ideę projektu koordynator projektu Edyta Pindel zaznaczyła, iż my jako społeczeństwo musimy nauczyć się wielokulturowości i pozwolić na włączenie się cudzoziemców, w roli aktywnych podmiotów do kultury dominującej, dzięki temu m.in. będzie bowiem możliwość stworzenia z nimi inkluzyjnej wspólnoty.
Następnie eksperci i specjaliści ds. badań procesów migracyjnych zaprezentowali wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych wśród migrantów mieszkających na terenie województwa małopolskiego i przedstawicieli środowisk działających na rzecz cudzoziemców, jak również omówili wnioski i rekomendacje uwzględniające propozycje dobrych praktyk, odnoszących się do procesu integracji cudzoziemców w Polsce. Zaprezentowano także publikację - raport z badań.
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala wyraził duże uznanie dla podjętej przez Wojewodę Małopolskiego inicjatywy. Oświadczył również, iż realizowany projekt należy traktować jako pilotażowy, który powinien być kontynuowany. Szef UdsC podkreślił znaczenie problematyki integracji cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym dla polityki migracyjnej Polski. Prelegent szczegółowo przedstawił okoliczności związane z nowym prawem dla cudzoziemców, które zaczęło obowiązywać od 1 maja 2014 r. oraz związek ustawy o cudzoziemcach z integracją cudzoziemców.
Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Monika Prus w swoim wystąpieniu przedstawiła założenia zawarte w dokumencie „Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane zadania” i podkreśliła, że realizowany projekt doskonale wpisuje się w jego postulaty. Następnie poddała wnikliwej analizie publikację „Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją” wysoko oceniając jej zawartość merytoryczną.
Prezes Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego Adam Terlecki zaprezentował działalność towarzystwa w aspekcie procesu integracji cudzoziemców oraz współpracy z Wojewodą Małopolskim.
Konferencję uświetnił program artystyczny przegotowany przez Sobotnią Szkołę Ormiańską działającą w Krakowie przy Ormiańskim Towarzystwie Kulturalnym. Dzieci i młodzież wykonały tradycyjne pieśni i tańce ormiańskie.
Konferencja promowała także Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw, jako instrument za pomocą, którego miało miejsce współfinansowanie przez Unię Europejską ww. projektu. Ponadto była ona utrzymana w klimacie zachęcającym do procesu integracji poprzez specjalnie w tym celu stworzone aranżacje, nawiązujące do kultury społeczeństwa przyjmującego i obywateli państw trzecich.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Dodano: 18 Czerwca 2014

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY – RYNEK GŁÓWNY 25, KRAKÓW 

24 CZERWCA 2014 r.

10.30-11.00

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów informacyjno - promocyjnych

11.00-11.20

Powitanie gości i otwarcie konferencji
Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski
Lucyna Gajda – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

11.20-11.40   

Wprowadzenie w problematykę i ideę projektu
dr Edyta PindelKoordynator projektu

11.40-12.00

Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce
dr Jan Brzozowski, dr Konrad Pędziwiatr

12.00-12.30

Rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej wobec imigrantów
Aspazja Gadowska, Adam Spyra, Szymon Strzelichowski,  Katarzyna Trzaska, Anna Urban-Toczek, Tomasz Witkowski, Agnieszka Ziębacz

12.30-13.00

Przerwa kawowa

13.00-13.15

Wystąpienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Rafał Rogala

13.15-13.30

Polityka migracyjna Polski
Monika Prus  - Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

13.30-13.45

Działalność Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w aspekcie procesu integracji  cudzoziemców
Adam Terlecki - Prezes Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

13:45-14.00

Program artystyczny

14.00-14.15

Podsumowanie konferencji

14.15  

Lunch

 

Ogłoszenie o zamówieniach

Dodano: 16 Czerwca 2014

 

Nawiązując do ogłoszeń o zamówieniach opublikowanych w niniejszych aktualnościach w dniach 28 kwietnia oraz 7 maja br. uprzejmie informujemy, iż:
- organizacja Konferencji podsumowującej realizację działań podjętych w ramach projektu pn. „Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim”, została powierzona firmie Jacek Legendziewicz Jordan Group (ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków);
- wydanie (przygotowanie i druk) publikacji pt. Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją, zostało powierzone Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków).

 

Promocja projektu podczas koncertu tureckiej muzyki ludowej

Dodano: 25 Maja 2014

Data spotkania

Miejsce realizacji

Grupa docelowa

25.05.2014

klub muzyczny Lizard King

Kraków, ul. Św. Tomasza 11a

obywatele Turcji oraz pasjonaci kultury tureckiej

25 maja 2014 r. w krakowskim klubie muzycznym Lizard King odbył się koncert tureckiej muzyki ludowej, podczas którego zaprezentowano tradycyjne pieśni zwane Türkü,  melodie w akompaniamencie sazu i innych tureckich instrumentów. Zwieńczeniem koncertu był pokaz tureckich tańców ludowych: Harmandal i Halay.

 Podczas koncertu zaprezentowano projekt realizowany przez Wojewodę Małopolskiego oraz przybliżono działania Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, mające na celu integrację cudzoziemców przybywających z państw trzecich na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Uczestnikom wydarzenia zostały przekazane materiały promocyjne.

Promocja projektu podczas spotkania informacyjnego dla studentów-obywateli państw trzecich organizowanego przez International Organization for Migration (IOM)

Dodano: 22 Maja 2014

Data spotkania

Miejsce realizacji

Grupa docelowa

22.05.2014

sala audytoryjna w Centrum Dydaktyki AGH

Kraków, ul. Reymonta 7

młodzież z Europy Wschodniej odwiedzająca województwo małopolskie

22 maja 2014 r. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zorganizowała  dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej spotkanie informacyjne dotyczące procedur uzyskania wizy, karty pobytu
i legalnej pracy w Polsce, według przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach, która weszła
w życie 1 maja 2014 r. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu realizującego projekt

Spotkanie z młodzieżą z Europy Wschodniej odwiedzającą Polskę w ramach programu „Study Tours to Poland”

Dodano: 19 Maja 2014

Data spotkania

Miejsce realizacji

Grupa docelowa

19.05.2014

sala konferencyjna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

młodzież z Europy Wschodniej odwiedzająca województwo małopolskie

Przy współpracy z fundacją Dobra Wola, 19 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  (ul. Przy Rondzie 6) zorganizowano spotkanie z  młodzieżą z Europy Wschodniej odwiedzającą Polskę w ramach programu „Study Tours to Poland”. Celem spotkania była m.in. promocja projektu oraz przybliżenie zasad i form legalizacji pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Na spotkaniu obecnych było 15 cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi i Mołdowy, w wieku od 19 do 22 lat. W spotkaniu uczestniczyła również prezes fundacji, pani Alina Doboszewska oraz dwóch wolontariuszy. Urząd Wojewódzki reprezentowali: Lucyna Gajda (dyrektor Wydziału), Anna Urban-Toczek, Katarzyna Trzaska, Aspazja Gadowska oraz Szymon Strzelichowski. W trwającym ponad dwie godziny spotkaniu uczestniczył również tłumacz j. rosyjskiego. Każdy z uczestników otrzymał od organizatorów komplet materiałów informacyjnych i promujących projekt.