Województwo Małopolskie - jako miejsce do osiedlenia się