Konferencja podsumowująca realizację projektu

Konferencja podsumowująca realizację projektu pt: „Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim”

            Wojewoda Małopolski zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pn: „Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim” organizowanej w dniu 24 czerwca 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych wśród migrantów mieszkających na terenie województwa małopolskiego i przedstawicieli środowisk działających na rzecz cudzoziemców, jak również wnioski i rekomendacje uwzględniające propozycje dobrych praktyk, odnoszące się do procesu integracji cudzoziemców w Polsce. Ponadto odbędzie się promocja publikacji – raportu z badań.

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 15 czerwca 2014 r. na adres email: sstr@malopolska.uw.gov.pl, azie2@malopolska.uw.gov.pl lub dzwoniąc na nr tel: 12 3921817. Szczegółowa agenda konferencji będzie przekazywana wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na  indywidualne konto e-mail zgłoszonej osoby, po zamknięciu rejestracji oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej informującej i promującej projekt.

Umieszczenie zgłoszenia na liście chętnych do wzięcia udziału w konferencji nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Rynek Główny 25