Kontakt

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
http://www.malopolska.uw.gov.pl

Koordynator Projektu
dr Edyta Pindel
tel.: 12 39 21 346, epin@malopolska.uw.gov.pl