Organizacje i instytucje zaangażowane w sprawy migrantówi

Urzędy

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Urząd ds. Cudzoziemców 
http://www.udsc.gov.pl/Strona,Glowna,1.html

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
https://www.malopolska.uw.gov.pl

Rada do Spraw Uchodźców
http://rada-ds-uchodzcow.gov.pl

Portal Miasta Kraków
http://krakow.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

UNHCR – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
http://www.unhcr-centraleurope.org

Narodowy Fundusz Zdrowia
https://www.ekuz.nfz.gov.pl

Organizacje, stowarzyszenia, instytuty

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI.PL
http://interkulturalni.pl

Instytut Spraw Publicznych
http://www.isp.org.pl

Ośrodek Studiów Wschodnich
http://www.osw.waw.pl

IOM- Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
http://www.iom.pl/default.aspx?ID=5

Polskie Forum Migracyjne
http://www.forummigracyjne.org/pl/index.php

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://www.hfhr.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
http://interwencjaprawna.pl

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada
http://www.strada.org.pl

Polska Akcja Humanitarna
http://www.pah.org.pl

Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
http://www.migracje.uw.edu.pl

Fundacja Inna Przestrzeń
http://przestrzen.art.pl

Ośrodek Praw Człowieka UJ
http://www.law.uj.edu.pl/poradnia/site/main.php?p=wspolpraca&d=17