Numer wpisu/data wpisu: 2 z dnia 2012-07-09
Imię: Jan Stanisław
Nazwisko: Chudarek
Telefon: 794-171-097
Email: jan.chudarek@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – średnio zaawansowany, SJM – średnio zaawansowany,SKOGN – średnio zaawansowany.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 3 z dnia 2012-07-23
Imię: Marta
Nazwisko: Majda
Telefon: 608-582-206
Email: mniutek@poczta.fm
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany,SJM – zaawansowany.Certyfikat tłumacza biegłego w zakresie języka migowego T2, Certyfikat wykładowcy – specjalisty w zakresie języka migowego W2, Biegły sądowy w zakresie języka migowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, Nominacja PZG na koordynatora ds. języka migowego województwa małopolskiego.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 4 z dnia 2012-07-27
Imię: Alicja Grażyna
Nazwisko: Niemiec
Telefon: 695-200-004, 14-611-75-73
Email: alicjaniemiec@poczta.onet.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. Certyfikat tłumacza biegłego w zakresie języka migowego T2, Certyfikat wykładowcy – specjalisty w zakresie języka migowego W2, Biegły sądowy w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie z zakresu Tłumacza – biegłego języka migowego, tłumacz języka migowego Polskiego Związku Głuchych.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 5 z dnia 2012-07-27
Imię: Dorota Maria
Nazwisko: Budzyńska
Telefon: 502-568-499
Email: -
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. Certyfikat tłumacza biegłego w zakresie języka migowego T2, Certyfikat wykładowcy – specjalisty w zakresie języka migowego W2, Biegły tłumacz języka migowego z listy Sądu Okręgowego w Tarnowie, pracownik Polskiego Związku Głuchych w Tarnowie.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 6 z dnia 2012-07-27
Imię: Beata Maria
Nazwisko: Ziarkowska - Kubiak
Telefon: 691-021-246
Email: beziarkub@wp.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. Ukończone studia w zakresie Polskiego Języka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim, ukończone kursy języka migowego I, II i III stopnia Polskiego Związku Głuchych.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 7 z dnia 2012-08-07
Imię: Bożena Aleksandra
Nazwisko: Nowak
Telefon: 512-107-839, 12-267-29-16
Email: nowak.bozenka@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany, SKOGN – średnio zaawansowany. Certyfikat tłumacza biegłego w zakresie języka migowego T2, Biegły sądowy w zakresie języka migowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla przewodników osób głuchoniewidomych wydane przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie, wieloletnie doświadczenie w pracy tłumacza. Województwo Małopolskie
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 8 z dnia 2012-08-09
Imię: Kinga
Nazwisko: Drelich
Telefon: 506-295-655
Email: kinia.d@interia.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. Certyfikat tłumacza w zakresie systemu językowo-migowego T1, tłumacz języka migowego Polskiego Związku Głuchych Oddziału Małopolskiego w Krakowie.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Powiat Gorlicki, Tatrzański, Nowotarski, Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz

Numer wpisu/data wpisu: 9 z dnia 2012-08-09
Imię: Andrzej
Nazwisko: Kopeć
Telefon: 12-338-12-65, sms 509-620-636
Email: andrzejkopec7@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 10 z dnia 2012-08-09
Imię: Ewa Bożena
Nazwisko: Kaliniewicz
Telefon: 722-367-940
Email: kaliniewicz@poczta.fm
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany, SKOGN – zaawansowany. Certyfikat biegłego z zakresu języka migowego.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Powiat Wadowicki, Oświęcimski, Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 11 z dnia 2012-09-24
Imię: Monika
Nazwisko: Inglot-Werner
Telefon: 603-040-078
Email: m.werner@srcg.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany, SKOGN – podstawowy. Certyfikat tłumacza języka migowego.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 12 z dnia 2012-10-19
Imię: Andrzej
Nazwisko: Wójtowicz
Telefon: 12-617-46-30
Email: migowyaw@agh.edu.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – podstawowy,SJM – zaawansowany. Ukończony trzystopniowy kurs języka miganego dla nauczycieli, kurs podstawowy PJM zorganizowany przez Centrum Edukacyjne Języka Migowego PZG w Warszawie, kurs PJM na poziomie ponadpodstawowym dla pracowników akademickich. Tłumacz języka migowego w dziedzinie specjalistycznych (technicznych i ścisłych przedmiotów) na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 13 z dnia 2012-10-19
Imię: Agnieszka
Nazwisko: Zych
Telefon: 694-383-751
Email: migowyaz@agh.edu.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – średnio zaawansowany, SJM – zaawansowany. Ukończony trzystopniowy kurs języka miganego dla nauczycieli, I poziomu kursu PJM zorganizowanego przez Centrum Edukacyjne Języka Migowego PZG w Warszawie, kurs PJM na poziomie ponadpodstawowym dla studentów i pracowników uczelni.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 14 z dnia 2012-10-19
Imię: Agnieszka
Nazwisko: Skowron
Telefon:
Email: migowyam@agh.edu.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – średnio zaawansowany, SJM – zaawansowany. Ukończony trzystopniowy kurs języka miganego dla nauczycieli, I poziomu kursu PJM zorganizowanego przez Centrum Edukacyjne Języka Migowego PZG w Warszawie, kurs PJM na poziomie ponadpodstawowym dla studentów i pracowników uczelni.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 15 z dnia 2012-10-19
Imię: Beata Agnieszka
Nazwisko: Komenda
Telefon: 607-477-696
Email: migowybk@agh.edu.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – średnio zaawansowany, SJM – średnio zaawansowany. Ukończony trzystopniowy kurs języka miganego dla nauczycieli, I poziomu kursu PJM zorganizowanego przez Centrum Edukacyjne Języka Migowego PZG w Warszawie, kurs PJM na poziomie ponadpodstawowym dla studentów i pracowników uczelni.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 16 z dnia 2012-10-19
Imię: Agnieszka Sylwia
Nazwisko: Górowska
Telefon: 510-423-760
Email: gorowska@interia.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – średnio zaawansowany, SJM – średnio zaawansowany. Ukończony trzystopniowy kurs SJM dla nauczycieli, kurs PJM dla nauczycieli pracujących z młodzieżą głuchą i zajmujących się kształceniem zawodowym, kurs „Migaj migiem” PJM dla początkujących.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 18 z dnia 2012-11-02
Imię: Karolina Maria
Nazwisko: Kotkowska
Telefon: 507-450-069
Email: km.kotkowska@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – podstawowy, SJM – zaawansowany. Ukończone kursy SJM dla pracowników służb społecznych KSS-1, KSS-2 i KSS-3 oraz dla nauczycieli N-1, N-2, N-3 i N-4. Doświadczenie w zakresie PJM w pracy z niesłyszącymi w Polskim Związku Głuchych.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 19 z dnia 2012-11-02
Imię: Joanna Iwona
Nazwisko: Stasielak
Telefon: 604-566-135
Email: joannastasielak@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – podstawowy, SJM – zaawansowany. Tłumacz SJM, wykładowca języka migowego CW1, 2 kursy PJM – wszystkie zaświadczenia wydane przez Polski Związek Głuchych.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 20 z dnia 2012-11-09
Imię: Anna
Nazwisko: Pieniążek
Telefon: 603-655-070, fax 12-649-31-52
Email: pieniazekanna@interia.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. Certyfikat tłumacza biegłego w zakresie języka migowego T2, Certyfikat wykładowcy – specjalisty w zakresie języka migowego W2, Biegły sądowy w zakresie języka migowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, Wieloletni pracownik Polskiego Związku Głuchych Oddziału Małopolskiego w Krakowie.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 21 z dnia 2012-11-09
Imię: Marek
Nazwisko: Pieniążek
Telefon: 501-659-997, faks 12-649-31-52
Email: marek.pieniazek@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. Certyfikat tłumacza w zakresie języka migowego T1.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 22 z dnia 2012-12-19
Imię: Alicja Anna
Nazwisko: Szurkiewicz
Telefon: 533-193-307
Email: szurkiewicz.a@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany, SKOGN – średnio zaawansowany. Certyfikat tłumacza biegłego w zakresie systemu językowo-migowego T2. Certyfikat tłumacza w zakresie języka migowego T1. Ukończony kurs Polskiego Związku Głuchych. Tłumacz języka migowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pedagog specjalny - Surdopedagog.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków, Miasto Tarnów

Numer wpisu/data wpisu: 23 z dnia 2013-01-16
Imię: Adam Bolesław
Nazwisko: Myślicki
Telefon: 503-441-933
Email: adammyslicki@wp.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. Certyfikat tłumacza biegłego w zakresie języka migowego T2. Certyfikat wykładowcy języka migowego W1. Tłumacz języka migowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 24 z dnia 2013-01-16
Imię: Anna Maria
Nazwisko: Suberlak
Telefon: 512-808-672
Email: annasub@up.krakow.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. Tłumacz języka migowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończony trzystopniowy kurs języka miganego dla nauczycieli N-1, N-2, N-3 oraz kurs KSS-1 i KSS-2. - certyfikaty Polskiego Związku Głuchych. Ukończone dwa kursy PJM dla pracownikowi akademickich.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 25 z dnia 2013-01-16
Imię: Beata
Nazwisko: Szczęśniak
Telefon: 509-107-014
Email: iching@onet.eu
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): SJM – zaawansowany. Ukończony trzystopniowy kurs języka migowego dla nauczycieli N-1, N-2, N-3 zorganizowany przez Polski Związek Głuchych.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 26 z dnia 2013-01-16
Imię: Paweł
Nazwisko: Duczmalewski
Telefon: 512-808-672
Email: pawel.duczmalewski@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – podstawowy, SJM – zaawansowany. Tłumacz języka migowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Były tłumacz języka migowego w Polskim Związku Głuchych w Szczecinie. Ukończony kurs KSS-1 i KSS-2 - certyfikaty Polskiego Związku Głuchych.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 27 z dnia 2013-01-16
Imię: Andrzej Stanisław
Nazwisko: Siejko
Telefon: 503-592-708
Email: lasat@poczta.onet.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): SJM – zaawansowany. Ukończony trzystopniowy kurs języka migowego zorganizowany przez Polski Związek Głuchych
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 28 z dnia 2013-01-30
Imię: Maria
Nazwisko: Kufel
Telefon: 691-106-101
Email: majku1@gazeta.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – podstawowy. Świadectwo kwalifikowanego tłumacza języka migowego I stopnia
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Powiat Oświęcimski

Numer wpisu/data wpisu: 29 z dnia 2013-02-27
Imię: Justyna Magdalena
Nazwisko: Raś
Telefon: 503-674-025
Email: smalkeys@wp.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – średnio zaawansowany, SJM – zaawansowany, SKOGN – podstawowy. Ukończony trzystopniowy kurs języka migowego SJM dla nauczycieli zorganizowany przez Polski Związek Głuchych.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków, Powiat Krakowski

Numer wpisu/data wpisu: 31 z dnia 2013-04-22
Imię: Sabina
Nazwisko: Maciołek
Telefon: 505-635-498
Email: sabinka14@wp.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): SJM – zaawansowany.Ukończony IV stopień kursu języka migowego SJM dla nauczycieli.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 32 z dnia 2013-04-22
Imię: Marcin Karol
Nazwisko: Przywara
Telefon: 783-736-311
Email: marcin_przywara@op.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany,SJM – podstawowy. Certyfikat tłumacza w zakresie języka migowego T1.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 33 z dnia 2013-07-01
Imię: Marzena
Nazwisko: Kasperska
Telefon: 506-541-737
Email: marzena.kasperska@yahoo.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM- zaawansowany .Ukończone kursy SJM Polskiego Związku Głuchych: KSS-1, KSS-2, N-2, N-3, N-4. Ukończone kursy PJM na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i zaawansowanym.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 34 z dnia 2013-07-01
Imię: Anna Karolina
Nazwisko: Kowalcze
Telefon: 797-118-100
Email: annakowalcze1985@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): SJM – zaawansowany. Ukończone kursy: KSS-1, KSS-2, KSS-3.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Powiat Krakowski

Numer wpisu/data wpisu: 35 z dnia 2013-07-01
Imię: Kinga Anna
Nazwisko: Wójtowicz
Telefon: 608-509-121
Email: kinga.wojtowicz@interia.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): SJM – zaawansowany. Ukończone kursy: KSS-1, KSS-2, KSS-3.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Powiat Krakowski

Numer wpisu/data wpisu: 36 z dnia 2013-07-01
Imię: Agnieszka
Nazwisko: Hans
Telefon: 667-192-907, 12-412-18-77
Email: agnieszkahans@interia.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – średnio zaawansowany, SJM – zaawansowany. Certyfikat tłumacza języka migowego T1 wydany przez Polski Związek Głuchych. Ukończone kursy: KSS-1, KSS-2, KSS-3.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Powiat Krakowski

Numer wpisu/data wpisu: 37 z dnia 2013-07-01
Imię: Małgorzata Anna
Nazwisko: Gębka
Telefon: 698-218-347
Email: gosiaoczkowicz@op.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): SJM – zaawansowany. Ukończone kursy: KSS-1, KSS-2, KSS-3.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 38 z dnia 2013-08-12
Imię: Diana Teresa
Nazwisko: Flaga
Telefon: 509-709-124
Email: diana.flaga@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – średnio zaawansowany, SJM – zaawansowany. Ukończone kursy: KSS-1, KSS-2, KSS-3.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 39 z dnia 2013-10-10
Imię: Sabina Katarzyna
Nazwisko: Suruło
Telefon: 507-821-140
Email: kaka.ss@interia.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. Certyfikat tłumacza w zakresie systemu językowo-migowego T1.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Powiat Myślenicki, Powiat Krakowski

Numer wpisu/data wpisu: 40 z dnia 2013-11-18
Imię: Natalia Elżbieta
Nazwisko: Woszczek
Telefon: 795-886-779
Email: nwoszczek@wp.p
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 41 z dnia 2013-11-18
Imię: Joanna Małgorzata
Nazwisko: Augustyniak
Telefon: 691-035-075
Email: j.m.augustyniak@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 42 z dnia 2013-12-23
Imię: Zofia Irena
Nazwisko: Dymitrow
Telefon: 507-737-701
Email: dymitrow@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – średnio zaawansowany, SKOGN – podstawowy. Ukończone kursy: KSS-1, KSS-2. Ukończony kurs języka migowego dla służb medycznych WNo2.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków, Miasto i Gmina Wieliczka, Gmina Niepołomice

Numer wpisu/data wpisu: 43 z dnia 2013-02-06
Imię: Dorota
Nazwisko: Grądalska
Telefon:
Email: dorota.gradalska@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany, SKOGN – średnio zaawansowany. Uprawnienia tłumacza – przewodnika osób głuchoniewidomych. Certyfikat tłumacza języka migowego. Ukończone kursy: PJM, N-1, N-2, N-3. Doświadczenie w tłumaczeniu dla Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i nauczaniu języka migowego. Ukończone studia w zakresie logopedii, nauk pedagogicznych, autorka publikacji w zakresie problematyki głuchoty.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 44 z dnia 2014-04-04
Imię: Adam
Nazwisko: Pilecki
Telefon: 512-805-922
Email: adaspilecki@wp.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany, SKOGN – podstawowy. Certyfikat tłumacza biegłego w zakresie języka migowego T2. Certyfikat wykładowcy systemu językowo migowego W1. Biegły sądowy w zakresie języka migowego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej. Zaliczony I poziom kursu Polskiego Języka Migowego.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 45 z dnia 2014-08-29
Imię: Gizela
Nazwisko: Warywoda
Telefon: 696-059-887
Email: gizelawarywoda@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – podstawowy, SJM – zaawansowany. Zaświadczenie Polskiego Związku Głuchych o ukończeniu 4 stopniowego kursu w zakresie SJM. Zaświadczenie o zaliczeniu kursu I edycji Letniej Szkoły PJM.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 46 z dnia 2016-02-18
Imię: Anna
Nazwisko: Mrozowska
Telefon: 500-353-263
Email: anna-mrozow@wp.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – średnio zaawansowany, SJM – zaawansowany, SKOGN – średnio zaawansowany. Ukończony trzystopniowy kurs języka migowego SJM dla nauczycieli, ukończony kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1 i A2, ukończony kurs z Systemu Językowo-Migowego na poziomie elementarnym i średnio zaawansowanym.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków

Numer wpisu/data wpisu: 47 z dnia 2017-03-16
Imię: Adam
Nazwisko: Stromidło
Telefon: 519-782-625
Email: adamstromidlo@op.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – na poziomie zaawansowany m, SJM- na poziomie zaawansowany m, SKOGN- na poziomie podstawowym PJM,SJM,SK OGN - Certyfikat T2
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 48 z dnia 2018-01-24
Imię: Barbara Agata
Nazwisko: Król
Telefon: 787-274-700
Email: basiaa.prokop@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – średnio zaawansowany, Ukończony kurs na poziomach podstawowym, A2,B1
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański

Numer wpisu/data wpisu: 49 z dnia 2018-07-30
Imię: Magdalena Anna
Nazwisko: Sipowicz
Telefon: 509 692 423
Email: sipowicz.m@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM-zaawansowany Ukończone studia podyplomowe „Polski Język Migowy”, Trzy stopnie SJM
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie, Podkarpackie, Mazowieckie ,Świętokrzyskie

Numer wpisu/data wpisu: 50 z dnia 2019-02-22
Imię: Maciej Roman
Nazwisko: Pilecki
Telefon: 696-748-297
Email: j-m.pilecki@onet.eu
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. Biegły sądowy tłumacz w zakresie języka migowego - Sądu Okręgowego w Bielsku Białej, kwalifikowany tłumacz języka migowego II stopnia, ekspert języka migowego – Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, wykładowca języka migowego, członek Polskiej Rady Języka Migowego.
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): województwo małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 51 z dnia 2019-03-06
Imię: Bernard Mikołaj
Nazwisko: Kinov
Telefon: 516 948 742
Email:
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – podstawowy
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Miasto Kraków, Trzebinia, Chrzanów

Numer wpisu/data wpisu: 52 z dnia 2019-06-14
Imię: Ewelina Ewa
Nazwisko: Pawluś
Telefon: 531 792 963
Email: zamigam.pjm@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM - zaawansowany, SKOGN - średnio zaawansowany
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): województwo małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 53 z dnia 2019-11-12
Imię: Damian
Nazwisko: Migacz
Telefon: 504 903 710
Email: damianmigacz@diecezja.tarnow.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – podstawowy, SJM - zaawansowany
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 54 z dnia 2020-08-05
Imię: Aleksandra Maria
Nazwisko: Pyrek
Telefon: 539 597 898
Email: aleksandra.b@vip.onet.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – poziom zaawansowany, SJM- poziom zaawansowany
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): miasto Tarnów, miasto Kraków Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 55 z dnia 2020-12-21
Imię: Jakub Janusz
Nazwisko: Studziński
Telefon: 515 070 395
Email: jakub_studzinski@wp.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM – zaawansowany, SJM – zaawansowany. SKGONśredniozaawansowany
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): Województwo Małopolskie

Numer wpisu/data wpisu: 56 z dnia 2020-12-28
Imię: Agata
Nazwisko: Salamon
Telefon: 512 552 432
Email: agatasalamon@vp.pl
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM–podstawowy, SJM–średnio zaawansowany, PJM-elementarny, A1/A2, SJMelementarny, KSS-1, doskonalący średniozaawansowany KSS-2, ukończone studia podyplomowe "Administracja urzędów samorządowych i państwowych z językiem migowym", członek Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie Koło Terenowe w Tarnowie
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): powiat tarnowski

Numer wpisu/data wpisu: 57 z dnia 2021-11-15
Imię: Natalia Barbara
Nazwisko: Gałecka
Telefon: 503 778 991
Email: wladyslawiak@gmail.com
Informacje o zakresie świadczonych usług (rodzaj: PJM, SJM, SKOGN i poziom): PJM–zaawansowany SJM–średnio zaawansowany
Informacje o obszarze świadczenia usług (gmina, powiat, województwo): województwo małopolskie (online)

 
wstecz    do góry     drukuj