logo
image

Szkolenie adaptacyjne

W sobotę 15 grudnia w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyło się bezpłatne szkolenie prowadzone w ramach kursów adaptacyjnych.

image

Spotkanie z pracodawcami z terenu powiatu nowosądeckiego

W dniu 29 listopada 2018 roku w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu odbyło się spotkanie...

Spotkanie pracowników instytucji pomocy społecznej

W dniu 30 października 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu Małopolski.

imaga

Otwarcie punktu

W dniu 22 października 2018 roku rozpoczęły działalność Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich w Krakowie (siedziba MUW przy ul. Basztowej) i w Nowym Sączu (delegatura Urzędu).

imaga