logo
Dzień Miesiąc Wydarzenie
22 Styczeń Spotkanie Platformy Współpracy
26 Styczeń Szkolenie w języku ukraińskim z zakresu podstawowych praw i obowiązków (kurs adaptacyjny) w Tarnowie
- Luty Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
- Marzec Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie możliwych do wykorzystania narzędzi pracy z dziećmi cudzoziemskimi
- Marzec Warsztaty w Nowym Sączu (kurs adaptacyjny) - Szok kulturowy
12 Marzec Spotkanie pracowników instytucji publicznych w Nowym Sączu
30 Marzec Szkolenie w języku angielskim z zakresu podstawowych praw i obowiązków (kurs adaptacyjny) w Krakowie
- Marzec/kwiecień Spotkanie Platformy Współpracy
- Kwiecień Szkolenie w języku angielskim z zakresu podstawowych praw i obowiązków (kurs adaptacyjny) w Krakowie
- Kwiecień Szkolenie pracowników instytucji publicznych obsługujących obywateli państw trzecich
- Kwiecień Warsztaty w Wieliczce (kurs adaptacyjny) – Polskie Święta
- Kwiecień Warsztaty w Wieliczce (kurs adaptacyjny) – Szok kulturowy
- Maj Warsztaty w Krakowie (kurs adaptacyjny) – Krakowskie wycinanki
- Maj Warsztaty w Krakowie (kurs adaptacyjny) – Wycieczka do Wieliczki
- Czerwiec Event w Krakowie (kurs adaptacyjny) – Dzień Dziecka
- Czerwiec Spotkanie Platformy Współpracy
- Lipiec Szkolenie w języku rosyjskim z zakresu podstawowych praw i obowiązków (kurs adaptacyjny) w Wieliczce
- Sierpień Warsztaty w Krakowie (kurs adaptacyjny) – Międzykulturowe spotkania dla cudzoziemców
- Sierpień Szkolenie pracowników instytucji publicznych obsługujących obywateli państw trzecich
- Wrzesień Warsztaty w Nowym Sączu (kurs adaptacyjny) – Wycieczka do Wieliczki
- Wrzesień Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie możliwych do wykorzystania narzędzi pracy z dziećmi cudzoziemskimi
- Wrzesień Spotkanie Platformy Współpracy
- Październik Szkolenie w języku angielskim z zakresu podstawowych praw i obowiązków (kurs adaptacyjny) w Krakowie
- Październik Szkolenie pracowników instytucji publicznych obsługujących obywateli państw trzecich
- Listopad Warsztaty w Krakowie (kurs adaptacyjny) – Muzeum Obwarzanka
- Grudzień Spotkanie Platformy Współpracy
- Grudzień Warsztaty w Nowym Sączu (kurs adaptacyjny) – Polskie Święta