Wakacyjny oddech
2018-08-03
Za nami półmetek wakacji – wakacji inne niż wcześniejsze. Jak wynika z relacji, które otrzymujemy od rodziców, wiele rodzin dzięki programowi „Rodzina 500+” po raz pierwszy wyjechało lub wyjedzie na wakacje. Z kolei dzięki programowi „Dobry start” rodzice nie muszą martwić się o zakup wyprawki szkolnej. Natomiast „Maluch+”, w ramach którego powstają nowe miejsca żłobkowe, pomaga godzić życie rodzinne z zawodowym. Z perspektywy wakacji szczególnie wyraźnie widać też korzyści płynące z posiadania Karty Dużej Rodziny.

- Wakacje to czas, który rodziny chciałyby spędzać razem na odpoczynku. Dzięki rządowym programom takim jak „Rodzina 500 plus” i „Dobry Start” czy karcie Dużej Rodziny rodzice mogą skupiać się na dzieciach, a nie na trosce o środki finansowe niezbędne do zaspokojenia bieżących potrzeb. Wiemy, że programy te uspokoiły sytuację materialną wielu rodzin, otworzyły im drzwi nowych możliwości. Potrzebne były też nowe miejsca żłobkowe. Być może okres wakacyjny szczególnie wyraźnie pokazuje, że rodzina to inwestycja – inwestycja wymagająca kompleksowego podejścia – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik na briefingu prasowym dotyczącym prorodzinnych programów rządowych.

Uwaga na terminy!

Od lipca w programach „Rodzina 500+” oraz „Dobry start” można składać wnioski w postaci elektronicznej – od sierpnia również w postaci papierowej.
Złożenie wniosków w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek złożony zostanie później, samorząd ma 2 miesiące na jego rozpatrzenie.
By otrzymać wsparcie z programu „Dobry Start”, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada, inaczej prawo do świadczenia za rok 2018 przepadnie.

„Dobry start”
Świadczenie w ramach tego programu wynosi 300 zł i jest wypłacane raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. To znaczące wsparcie dla rodziców, dla których zakupienie wyprawki szkolnej było dotychczas niemałym wyzwaniem.
Świadczenie to przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Co ważne, rodzina może liczyć na wsparcie niezależnie od osiąganego dochodu.

W województwie małopolskim świadczenie „Dobry start” w pierwszej edycji programu może otrzymać blisko 469 511 dzieci. To ok. 106 500 dzieci więcej niż średnia miesięczna liczba dzieci otrzymujących świadczenie wychowawcze w 2017 r.
Na podstawie zaplanowanej przez samorządy liczby dzieci uczących się (zweryfikowanej na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego), oszacowano koszt realizacji zadania w Małopolsce na około 145,5 mln zł, z tego na świadczenia 140,8 mln zł, a na koszty obsługi 4,7 mln zł.

W lipcu na terenie całego kraju złożono online już ponad milion wniosków. W województwie małopolskim o świadczenie „Dobry Start” w okresie od 1 do 31 lipca 2018 r. złożono 89 441 wniosków. Najwięcej wniosków wpłynęło w Krakowie (28 157), Tarnowie (3 258), Nowym Sączu (2 637), Wieliczce (2 453) oraz w Olkuszu (1 768). Wszystkie wnioski zostały złożone drogą elektroniczną.

Infolinia
Od 11 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie działa infolinia pod numerem (12) 392 12 80, w godzinach od 9.00 do 12.00 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie „Dobry Start” oraz dla pracowników samorządowych. Od 4 do 31 lipca udzielono odpowiedzi na 164 pytania – większość z nich dotyczyła terminu składania wniosku oraz formy oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

„Rodzina 500+”
W czerwcu 2018 r. objęto wsparciem 354 047 dzieci w 225 808 rodzinach. Świadczenie na pierwsze dziecko otrzymało 125 344 rodzin. Liczba rodzin niepełnych pobierających świadczenie wychowawcze wynosiła 18 071.
Do lipca środki finansowe z budżetu państwa przekazane gminom na realizację programu wyniosły 1 280 310 855zł, w tym w lipcu 186 531 182zł.
Do 31 lipca w województwie małopolskim wpłynęło elektronicznie 32 489 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019.
Najwięcej wniosków zostało złożonych w Krakowie, Tarnowie, Wieliczce oraz w Nowym Sączu.

„Maluch+”
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” z każdą kolejną edycją się zmienia. Powstały nowe moduły, które dały możliwość tworzenia nowych miejsc opieki nie tylko przez gminy, podmioty prywatne, ale także przez pozostałe jednostki samorządu terytorialnego (rozwiązanie to zostało wprowadzone od 2018 roku). Zmiany te wpłynęły na coraz większą popularność Programu.
W 2018 roku wśród jego beneficjentów znalazły się gminy, jak i inne podmioty, np. przedsiębiorcy prywatni, fundacje oraz stowarzyszenia.
Po raz pierwszy w historii w 2018 roku wszystkie podmioty, zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty prywatne wnioskujące o dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch +”, otrzymały dotację we wnioskowanej wysokości.

W 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję „Maluch+” największą pulę środków od początku funkcjonowania programu – 450 mln zł, czyli niemal o 300 mln zł więcej niż w edycji 2017.

Wysokość dotacji w Małopolsce, na podstawie umów zawartych do 31 lipca 2018 r., wyniosła:
w 2017 – 14 097 035,09 zł
w 2018 – 26 947 861,30 zł

Program „Maluch+” to nie tylko miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. To również szansa dla rodziców na powrót do życia zawodowego albo na możliwość pogodzenia opieki nad dzieckiem z pracą.

„Maluch+” w Małopolsce
W 2017 roku gminy utworzyły 12 gminnych instytucji opieki, w roku 2018 utworzonych zostanie 9 instytucji opieki, które zapewnią 235 miejsc dla dzieci.
Prywatni przedsiębiorcy w ubiegłym roku utworzyli 51 instytucji, w tym samodzielnie 49, a dwie we współpracy z uczelniami. W roku 2018 utworzonych zostanie 74 instytucji opieki, czyli 45% więcej niż w 2017 r.
Łącznie w 2017 r. utworzono 752 miejsca (gminne i prywatne), w tym roku zostanie utworzonych ok. 1435 miejsc, czyli ok. dwukrotnie więcej.
W ubiegłym roku z programu skorzystały 22 samorządy gminne, w 2018 r. liczba ta zwiększyła się do 32 samorządów.
W 2017 r. dofinansowano funkcjonowanie miejsc opieki w 39 gminnych instytucjach, natomiast w tym roku dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki otrzymają 44 instytucje, czyli 15% więcej instytucji,
W 2017 roku dofinansowano funkcjonowanie miejsc opieki w 195 instytucjach prowadzonych przez prywatnych przedsiębiorców, natomiast w 2018 roku dofinansowane zostaną miejsca w 255 instytucjach, czyli o 31% więcej instytucji.
Po raz pierwszy w 2018 r. przeznaczono zwiększone środki na dofinansowanie miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
W 2017 r. Maluch+ przez podmioty gminne i prywatne realizowany był na terenie 55 gmin a w 2018 r. jest to już 76 gmin.
Obecnie program realizowany jest w 368 instytucjach, w tym 54 prowadzone przez Gminy i 314 przez podmioty prywatne, które obejmują dofinansowaniem 7 185 miejsc, w tym 70 dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W 2017 r. miejsc było tylko 6 332.

Mapa żłobków i klubów dziecięcych
Na stronie: www.empatia.mpips.gov.pl można skorzystać z interaktywnej mapy instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki mapie można dowiedzieć się np., jakie w danej placówce są opłaty za pobyt i wyżywienie.

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trojgiem dzieci, niezależnie od dochodu. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci – do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz transportowej na terenie całego kraju. Karta ta ułatwia rodzinom wielodzietnym aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty życia codziennego. Zniżki mogą oferować instytucje publiczne, jak również przedsiębiorcy prywatni.

Na stronie: www.mpips.gov.pl znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny, tj. jak założyć kartę lub jak korzystać ze zniżek. Jest tam również wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny – w województwie małopolskim jest ich 1769.

Karta Dużej Rodziny upoważnia również do korzystania z ulgi w opłacie paszportowej. Po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny opłata za wydanie paszportu wynosi 70 zł lub 35 zł w przypadku osób do 25. roku życia (po okazaniu dokumentu potwierdzającego pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej).

Karta Dużej Rodziny to zatem kolejne wakacyjne ułatwienia dla rodzin.
20180803 briefing wakacje 120180803 briefing wakacje 220180803 briefing wakacje 320180803 briefing wakacje 420180803 briefing wakacje 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj