Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Nabór wniosków w 2019 r.:

 • Ogłoszenie wyników – nabór wniosków w 2019 r.

 • Podstawy prawne Programu

 • Cele Programu

 • Beneficjenci Programu

 • Wysokość wsparcia finansowego i zasady jego udzielania

 • Tryb ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego

 • Obowiązki organów prowadzących, które uzyskają wsparcie finansowe

 • Sprawozdawczość i monitorowanie realizacji programu

 • Dokumenty do pobrania

 • KontaktNabór wniosków w 2018 r.:

 • ogłoszenie wyników - nabór wniosków w 2018 r.


Nabór wniosków w 2017 r.:

 • ogłoszenie wyników - nabór wniosków w 2017 r.