2018-03-20
Narada koordynacyjna wojewodów w KPRM
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się narada koordynacyjna wojewodów. Wziął w niej udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Małopolskę reprezentował wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Głównym tematem spotkania było zwiększenie środków w ramach Rządowego Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
2018-03-19
Wojewoda na Festiwalu „Albertiana”
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w 18. Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

W 18. już edycji Festiwalu „Albertiana” udział wzięli wokaliści i zespoły teatralne składające się z osób niepełnosprawnych intelektualnie. Galę zorganizowała Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacja im. Brata Alberta.

– Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj i pokazujecie, że mimo przeszkód można cieszyć się z życia i spełniać swoje marzenia – zwrócił się wojewoda małopolski Piotr Ćwik do uczestników konkursu. – Uważam, że wielu ludzi powinno brać z Was przykład. Trzymam za wszystkich kciuki i życzę powodzenia w dzisiejszych zmaganiach.
2018-03-19
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Tematem spotkania była organizacja kolejowych przewozów regionalnych w Małopolsce. Spotkanie prowadził wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który jest przewodniczącym WRDS-u.

W spotkaniu wzięli udział również m.in. przedstawiciele Zarządu Kolei Małopolskich, Zarządu Przewozów Regionalnych oraz NSZZ „Solidarność”.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego działa od 2015 r. na podstawie ustawy z 24 lipca 2015 r o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji pracowniczych, reprezentanci pracodawców, a także wojewoda i dwie osoby ze strony rządowej oraz marszałek województwa i dwie osoby reprezentujące stronę samorządową.
2018-03-19
Inauguracja wystawy edukacyjnej „W drodze do niepodległości”
W Urzędzie Pocztowym Kraków 1 odbyło się otwarcie wystawy edukacyjnej „W drodze do niepodległości”. Ekspozycja nawiązuje do najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W uroczystym otwarciu wziął udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- W roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowanych jest wiele inicjatyw nawiązujących do tego ważnego wydarzenia. Jednakże często najbliższe ludziom są te, które dzieją się blisko ich codzienności, jak wystawa zorganizowana tu, w głównym urzędzie pocztowym Krakowa, który codziennie odwiedzają tłumy ludzi – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Wystawę można jeszcze oglądać w dniach 20-21 marca w godz. 08.00 – 20.00 oraz w dniu 22 marca br. w godz. 08.00 – 15.00.

Serdecznie zachęcamy do jej obejrzenia!.
2018-03-19
Krótsza podróż koleją do Zakopanego
PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały 19 marca 2018 r. umowę o wartości 330 mln zł na modernizację linii kolejowej Chabówka – Zakopane. Dzięki inwestycji polegającej na wymianie torów, przebudowie wiaduktów, mostów i przejazdów kolejowo-drogowych skróci się czas przejazdu, a podróże będą bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. W Chabówce powstanie dodatkowy przystanek, a na trasie Chabówka – Zakopane przebudowanych zostanie 12 stacji i przystanków.

- Naszym celem jest spójna i nowoczesna sieć kolejowa: kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Łączymy Polskę dzięki modernizacji istniejących i budowie nowych tras kolejowych i drogowych - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
2018-03-19
Ku pamięci tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim
W Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą tajnemu nauczaniu. Uroczystość odbyła się z okazji 73. rocznicy pierwszej po II wojnie światowej inauguracji roku akademickiego, dla uczczenia profesorów, organizatorów i studentów tajnego nauczania. W wydarzeniu wziął również udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Wykształceni ludzie są potencjałem dla miasta, regionu i kraju. Bardzo dobrze o tym wiedzieli organizatorzy tajnego nauczania, profesorowie oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy pomimo przeciwności i zagrożeń dbali o rozwój nauki, a tym samym o rozwój Polski. Ich postawa może być przykładem dla dzisiejszych wykładowców, profesorów oraz studentów – powiedział wojewoda małopolski.
2018-03-16
Spotkanie dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
W siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnych ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek, które realizują zadanie obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych dla swoich mieszkańców, z wicewojewodą małopolskim, przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem spotkania było omówienie zasad współpracy między gminami, jako organami właściwymi w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a Wojewodą – w sytuacji, kiedy członek rodziny ubiegającej się o świadczenie przebywa za granicą i zachodzi potrzeba ustalenia kraju obowiązanego do wypłaty świadczeń.

wstecz    do góry     drukuj