2019-07-22
Obwodnica Skawiny w całości dostępna dla kierowców

Od 22 lipca 2019 r. kierowcy mogą korzystać z drugiej części obwodnicy Skawiny, która wyprowadza z centrum miasta ruch tranzytowy odbywający się do tej porty drogą krajową numer 44. Otwarcia nowego fragmentu drogi, biegnącego od ulicy Energetyków do skrzyżowania ze wspomnianą już drogą krajową, dokonał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Na obwodnicę Skawiny mieszkańcy tego miasta czekali od wielu lat. Dzisiaj oddajemy ją do użytku. To przykład determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości w dążeniu do zmniejszania obszarów wykluczenia komunikacyjnego. Jest to także dowód na owocną współprace rządu z samorządem – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

2019-07-20
Piknik #RodzinaSercemMałopolski w Wieliczce

– Rodzina jest dla nas najważniejsza. Tam gdzie są rodziny, tam jest też resort rodziny. (…) Od początku lipca w Wieliczce złożono ponad 5,1 tysięcy wniosków w ramach programu „Rodzina 500 plus”, a o „Dobry Start” niemal 3 tysiące – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, otwierając piknik wakacyjny w Wieliczce.

– To już kolejny piknik pod hasłem #RodzinaSercemMałopolski w naszym województwie. Na zaproszenie Pani Poseł Urszuli Ruseckiej i Kopalni Soli „Wieliczka” jesteśmy dziś w Wieliczce. Życzę wszystkim dobrej zabawy – dodał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Tym razem to tereny zielone wokół tężni solankowej przy Kopalni Soli „Wieliczka” zmieniły się w wesołe miasteczko. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy wsparciu Ochotniczych Hufców Pracy, przygotowało strefę gier i zabaw. Policjanci i strażacy prezentowali pojazdy i uczyli pierwszej pomocy. Swoje stoisko z grą edukacyjną dla najmłodszych wystawiła również Kopalnia Soli „Wieliczka”.

2019-07-19
Stan powietrza w Skawinie – wyniki badań WIOŚ


Dzisiaj odbyło się robocze spotkanie zespołu zadaniowego powołanego 12 lipca 2019 r. przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza w gminie Skawina.

Przypomnijmy, że dodatkowe działania – zarówno w postaci powołania zespołu, jak i zintensyfikowanych badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – zostały uruchomione w związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi stanu powietrza wokół terenów byłej Huty Aluminium w Skawinie oraz w kontekście m.in. danych opublikowanych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina.

Zaznaczmy, że stan powietrza był dotychczas regularnie monitorowany przez WIOŚ. Podczas dzisiejszego spotkania omówiono wyniki ostatnich badań Inspektoratu przy współpracy z Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które zostały przeprowadzone w Skawinie.

2019-07-19
Bus „500 Plus” w Małopolsce Zachodniej

Bus „500 Plus” dotarł dziś do Małopolski Zachodniej. Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec spotkał się z mieszkańcami Inwałdu w powiecie wadowickim i Oświęcimia. Tam informował o nowych zasadach rozszerzonego programu „Rodzina 500 Plus”.

Spotykamy się z mieszkańcami Małopolski, aby informować o rządowym programie „Rodzina 500 Plus” i odpowiadać na nurtujące ich pytania. Ostatnio zostałem zapytany o to, co w przypadku rodzin zastępczych? Takiej rodzinie, na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego – także w wysokości 500 zł miesięcznie – przypomina wicewojewoda Zbigniew Starzec.

Warto poznać odpowiedzi na inne pytania dotyczące programu „Rodzina 500 Plus”.

2019-07-19
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie upamiętniła swojego patrona

W 2019 roku przypada 100. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Z tej okazji na ternie całego kraju odbywają się uroczystości upamiętniające wszystkich, którzy na przestrzeni lat strzegli bezpieczeństwa i praworządności. Dzisiaj w Krakowie, przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji, odsłonięto tablicę upamiętniającą patrona KWP. W uroczystości uczestniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Podinspektor Ludwik Drożański pełnił funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w latach 1936 – 1939, a w 1944 r. został rozstrzelany przez Gestapo na krakowskich Krzemionkach. Dzisiaj stał się patronem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał wojewoda małopolski Piotr Ćwik wraz z komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztofem Pobutą.  

2019-07-18
Cotygodniowe spotkanie z wojewodą małopolskim w Radiu Kraków

Jak w każdy czwartek, wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w rozmowie w Radiu Kraków dotyczącej tematów szczególnie istotnych dla regionu. W tym tygodniu były to między innymi: powołanie zespołu zadaniowego, który zajął się przeanalizowaniem informacji dotyczących stanu powietrza w Skawinie, pytania o suszę w Małopolsce oraz małopolskie komisariaty Policji.

W związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi stanu powietrza wokół terenów byłej Huty Aluminium w Skawinie oraz w kontekście m.in. informacji podanych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina wojewoda małopolski Piotr Ćwik powołał w ubiegłym tygodniu zespół zadaniowy, który zajął się przeanalizowaniem tych informacji.

2019-07-18
Bus "500 Plus" w powiatach suskim i limanowskim

Z akcją informacyjną dotyczącą programu "Rodzina 500 Plus" dotarliśmy tym razem do powiatów suskiego i limanowskiego. Byliśmy w Makowie Podhalańskim, Jordanowie, Mszanie Dolnej, Tymbarku i Limanowej.

Przypominamy o kilku kwestiach:

Jakie są warunki otrzymania świadczenia 500 plus?

• wspólne zamieszkiwanie rodzica i dziecka,
• pozostawanie dziecka na jego utrzymaniu.
Jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu obojga rodziców świadczenie przysługuje temu rodzicowi, który pierwszy złożył wniosek.

wstecz    do góry     drukuj