2019-09-20
Specjalne oświadczenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika

Po pierwsze, chciałem zaapelować do wszystkich konkurentów politycznych i osób zaangażowanych w kampanię wyborczą o to, aby ta kampania była merytoryczna, opierała się na dyskusji, na argumentach, a nie na fake newsach, pomówieniach czy też jakichś działaniach, które na pewno nie mają nic wspólnego z cywilizowanym sposobem porozumiewania się osób, które konkurują ze sobą.

Po drugie, chciałem przekazać informację, że przedwczoraj złożyłem doniesienie – zawiadomienie na Policję o możliwości popełnienia przestępstwa, które polega na prawdopodobnie włamaniu się na moje prywatne konto mailowe, sfabrykowaniu maili, które zostały następnie rozesłane bądź też są kolportowane tylko w wersji papierowej (to będzie już badać, analizować Policja). Te maile, które zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na skrzynkę mailową Biura Prasowego przez jednego z dziennikarzy, to maile, które sugerują jakieś związki między mną a jedną z pracownic Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie będę mówił o szczegółach tych maili, dlatego że – myślę, że ważne jest, aby zachować tu dobre imię tej kobiety, co do której pojawiły się takie sugestie. Rozmawiam o tym z Państwem dzisiaj i przekazuję to swoje oświadczenie także w poczuciu takiej odpowiedzialności i za urząd, który sprawuję jako Wojewoda Małopolski, dobre imię tejże kobiety, dobre imię mojej rodziny, ale także mnie samego.

Muszę powiedzieć, że nie spotkałem się jeszcze w swojej działalności publicznej z taką sytuacją. Jest to sytuacja dla mnie zupełnie nowa i bardzo bulwersująca. Mam nadzieję, że działania, które podejmowane są przez Policję, będą na tyle skuteczne, że sprawa ta zostanie bardzo szybko i skutecznie wyjaśniona. Ma się tylko jeden honor i o ten honor swój trzeba dbać, walczyć i ja to teraz robię, przekazując to oświadczenie.

I tak jak rozpocząłem, na koniec chcę przekazać ten apel, aby kampania wyborcza była oparta na merytorycznych argumentach, na sporze, który ma budować, a nie niszczyć – niszczyć dobre imię innych ludzi, niszczyć dobre imię rodzin, niszczyć dobre imię urzędów.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik


Link do oświadczenia na stronie: wwww.facebook.com/muwkrakow


2019-09-20
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla samorządów ziemi proszowickiej

W Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice odbyła się uroczystość przekazania przedstawicielom małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z powiatu proszowickiego symbolicznych czeków potwierdzających dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W uroczystości uczestniczyła przedstawiciel rządu, minister Józefa Szczurek-Żelazko oraz reprezentujący wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Szymon Strzelichowski.

Samorządy powiatu proszowickiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymają prawie 4,5 mln złotych. Wsparcie dotyczy gmin: Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Proszowice, Radziemice oraz samego powiatu proszowickiego.

2019-09-19
Środki na drogi lokalne dla powiatu oświęcimskiego

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wręczył przedstawicielom małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z powiatu oświęcimskiego symboliczne czeki potwierdzające dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- Prawie 29 mln zł przekazanych na remonty dróg w powiecie oświęcimskim pomoże samorządowcom poprawić jakość dróg lokalnych. Generalnie rzecz biorąc, środki wystarczyły dla wszystkich. Kto złożył wniosek poprawnie, ten otrzymał dofinansowanie – powiedział wicewojewoda Zbigniew Starzec. 

Zachęcamy do obejrzenia relacji TVP3 Kraków

2019-09-19
Nowa karetka dla powiatu tarnowskiego

Region tarnowski będzie obsługiwał nowy ambulans. Dziś wojewoda małopolski Piotr Ćwik podpisał w tej sprawie umowę ze starostą tarnowskim Romanem Łucarzem. Na jej mocy powiat tarnowski otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000 złotych na zakup ambulansu.

– Inwestycje w bezpieczeństwo to nasz priorytet. Wszyscy dobrze wiemy, jak ogromne znaczenie ma nowoczesny sprzęt, z którego korzystają zespoły ratownictwa medycznego. Na ręce Pana Starosty przekazuję dziś 100 tys. złotych na zakup nowej karetki dla regionu tarnowskiego. Niech ten ambulans służy jak najlepiej mieszkańcom – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

2019-09-19
Festiwal orkiestr w mundurach i największy w Polsce piknik wojskowy i służb MSWiA

5 października 2019 r. zapraszamy wszystkich do Warszawy na Stadion PGE Narodowy na niezwykły Festiwal Orkiestr w Mundurach i największy w Polsce piknik wojska oraz służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Festiwal, organizowany w ramach obchodów 20-lecia Polski w NATO, będzie doskonałą okazją do wysłuchania koncertów w wykonaniu muzyków z orkiestr wojskowych, orkiestry Straży Granicznej, straży pożarnej oraz Policji. Od godz. 18.00 do 20.00 na Stadionie PGE Narodowym wybrzmiewać będą melodie pieśni patriotycznych, a także współczesny repertuar. Będą Wojskowe Orkiestry z Krakowa i Bydgoszczy, Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia, Marynarki Wojennej z Gdyni, Sił Powietrznych z Poznania oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Warszawy. Do wojskowych dołączą orkiestry MSWiA – Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, Orkiestra Reprezentacyjna Policji z Warszawy oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.  

2019-09-17
Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się I posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Do zadań Zespołu będą należeć w szczególności:
- zbieranie informacji i analiza danych oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie kolonizacji i zakażeń objawowych;
- koordynowanie przekazywania informacji oraz wsparcie merytoryczne działań podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności;
- przedstawianie propozycji zadań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności.

2019-09-17
Delegacja z Łotwy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec gościł dzisiaj sześcioosobową delegację, której przewodniczył ambasador pełnomocny i nadzwyczajny Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Edgars Bondars. Ekscelencji towarzyszyli między innymi konsul honorowy Republiki Łotewskiej w Krakowie Rafał Brzoska oraz trzeci sekretarz Maris Rumpe.

- Każde spotkanie to dobra okazja do tego, by porozmawiać. Dziękuję za tę dzisiejszą wizytę. Cieszę się, że możemy wymieniać się doświadczeniami w sprawach ważnych zarówno dla Polaków mieszkających na Łotwie, jak i obywateli łotewskich, którzy przebywają na terytorium Małopolski – mówił podczas spotkania wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec. 

Głównym tematem rozmowy były zagadnienia gospodarcze dotyczące dotychczasowej współpracy oraz możliwości jej rozwoju na poziomie regionalnym. W bliskiej przyszłości na terenie naszego województwa gościć będzie grupa przedsiębiorców z Łotwy. Poruszono także kwestię ruchu turystycznego pomiędzy naszymi krajami oraz wzajemnej promocji kultury.  

Wicewojewoda zadeklarował otwartość i gotowość do pomocy ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w rozwijaniu dobrych stosunków między naszymi krajami.  


wstecz    do góry     drukuj