2018-05-25
Koordynacja – zmiany były potrzebne
Gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie czy Szwajcarii, a drugie pozostaje w Polsce. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłacenia świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Mówimy wtedy o tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dotychczas zadanie to było wykonywane przez marszałka województw. Od 1 stycznia 2018 roku realizują je wojewodowie.

Ponieważ artykuł na wp.pl w najmniejszym stopniu nie pokazuje, z czym musiał się zmierzyć Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, przejmując to zadanie – po raz kolejny przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia. Dodajmy, że na przykładzie naszego województwa (w szczególności – wobec skali zaległości, które przejęliśmy od Regionalnego Ośrodka Opieki Społecznej w Krakowie), wyraźnie widać, jak bardzo potrzebne były zmiany dotyczące spraw związanych z koordynacją.
2018-05-25
Na karetki można liczyć
„Tygodnik Podhalański” podaje „W tak małym mieście jak Zakopane na karetkę pogotowia trzeba czekać 40 minut”. Prostujemy. Średni czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia w Zakopanem w okresie styczeń – październik 2017 roku wynosił 8 minut i 51 sekund.

Sprostowania wymaga też tytuł artykułu „Nie licz na karetkę”. Podważa on przekonanie, że w przypadku zagrożenia warto wezwać pomoc.

Tymczasem na karetki można liczyć. Są one rozmieszczone w taki sposób, aby były spełnione wymogi ustawowe dotyczące czasów dojazdu. Oczywiście zawsze może się zdarzyć, że wszystkie karetki zostaną zadysponowane do trudniejszych sytuacji (np. wypadków) na obszarze ich działania albo wspomagająco na inny obszar. Jednakże nie zmienia to faktu, że w przypadku zagrożenia zawsze warto wezwać pomoc.
2018-05-24
Kamienie Pamięci
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w finale IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Nieznany Bohater Niepodległości”. Wydarzenie zorganizował Instytut Pamięci Narodowej.

Galę poprzedziła wystawa „Ojcowie Niepodległości”, a także prezentacja efektu prac biorących udział w projekcie. Następnie w drugiej części uroczystości autorzy prac otrzymali specjalne statuetki „Kamienie Pamięci”, dyplomy i nagrody.

- Gratuluję wszystkim laureatom konkursu. Pokazaliście, jak ważny jest patriotyzm. Zwłaszcza w szczególnym roku 100-lecia odzyskania Niepodległości pamięć o naszych lokalnych bohaterach stanowi priorytet w kultywowaniu umiłowania i szacunku dla naszej ojczyzny – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.
2018-05-23
Odsłonięcie pomnika upamiętniającego żołnierzy słoweńskich poległych w latach 1914-1918
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz prezydent Słowenii Borut Pahor wzięli udział w ceremonii odsłonięcia pomnika upamiętniającego żołnierzy słoweńskich poległych w latach 1914-1918. Uroczystość odbyła się na cmentarzu wojennym nr 91 w Gorlicach. Uczestniczył w niej również wicewojewoda małopolski Józef Gawron, który przywitał prezydentów na lotnisku w Balicach.

- Ci, którzy tutaj polegli, w tym nasi słoweńscy przyjaciele, przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. I za to oddajemy im hołd. Wielka cześć i chwała bohaterom bitwy gorlickiej – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

- Tym pomnikiem czcimy pamięć ofiar wielkiej wojny, tak wielkiej, że żadna siła nie mogła jej zatrzymać; wojny, która przekroczyła wszelkie granice, przyniosła wiele okropieństw, burząc wszelkie normy moralne, która kazała wątpić w pojęcie człowieczeństwa; zaprowadziła młodych chłopców tak daleko od domu, jak daleko znajdują się Gorlice od Adriatyku; to były pola śmierci naszych chłopców, miejsca, ku którym kierowała się żałoba ich matek - mówił słoweński prezydent Borut Pahor.
2018-05-22
O Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim dla Niewidomych i Słabowidzących
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie odwiedzili dziś uczniowie Szkoły Policealnej nr 19 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Spotkał się z nimi dyrektor generalny MUW Szymon Strzelichowski oraz pracownicy Biura Wojewody, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddziału Kadr i Płac oraz Wydziału Organizacji i Kontroli (w tym Archiwum Zakładowego i Kancelarii Urzędu).

Podczas wizyty zaprezentowaliśmy zadania wojewody oraz specyfikę pracy poszczególnych kilku wydziałów naszego Urzędu. Opowiedzieliśmy np. o zadaniach Biura Wojewody, w tym tych związanych z orderami i odznaczeniami państwowymi. Z kolei operatorzy numerów alarmowych przygotowali dla naszych gości m.in. symulację zgłoszenia pod nr 112.

Serdecznie zapraszamy kolejne grupy uczniów i studentów, które chciałyby poznać nasz Urząd!
2018-05-22
Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa małopolskiego
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się narada małopolskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Danuty Paluch z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa małopolskiego szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

W naradzie udział wzięli zaproszeni goście: dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Adolf Jankowski oraz dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Hubert Guza. Naradę otworzył wicewojewoda małopolski Józef Gawron.
2018-05-22
Znamy już wyniki naboru do programu dotacyjnego Niepodległa 2018
Olbrzymie zainteresowanie programem spowodowało zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowania. Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie z pełnomocnikiem rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości – ministrem Jarosławem Sellinem złożyło wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na Program Dotacyjny „Niepodległa” w 2018 roku. Dzięki temu, zamiast pierwotnie zakładanych 6 milionów złotych, dofinansujemy projekty o łącznej wartości 13 milionów złotych.

Do programu złożono 2516 wniosków, spośród których dofinansowanie otrzymało 218 projektów na łączną kwotę 13 mln zł. Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, zgodnie z par. 10 ust. 16 regulaminu programu, dyrektor biura programu niepodległa podjął decyzję o podniesieniu progu upoważniającego do otrzymania dotacji do 79,33 punktów.
wstecz    do góry     drukuj