close
2017-04-26
2 maja nie pracujemy
Zgodnie z zarządzeniem Beaty Kempy, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2 maja br. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. Urzędy będą natomiast otwarte w sobotę, 13 maja.

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

2017-04-25
Biało-Czerwoną wieszajmy z honorem!
- Nas, Polaków wyróżnia bardzo silne poczucie tożsamości narodowej. Jesteśmy mocno przywiązani do hymnu i do biało¬czerwonych barw. Oznaczają one dla nas dumę i wolność. Flaga jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. Biel i czerwień towarzyszą emocjom polskich kibiców i triumfalnym gestom naszych zawodników. W ten sposób wyrażamy nasze uczucia. Biało-Czerwona łączy nas wszystkich – mówi minister Mariusz Błaszczak.

2 maja będziemy obchodzić Dzień Flagi. Warto przypomnieć, jak należy prezentować nasze barwy narodowe – w jaki sposób wieszać polską flagę czy w jakiej kolejności umieszczać flagi na masztach oraz w pomieszczeniach.
2017-04-23
Jubileusz 90-lecia Związku Podhalan
W niedzielę w Poroninie odbyły się uroczyste obchody 90-lecia Związku Podhalan. W Jubileuszu wziął udział wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody Jubileuszu zapoczątkowała msza święta, którą celebrował ks. Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan. Wicewojewoda małopolski w imieniu Prezydenta RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył odznaczenia państwowe oraz złożył na ręce Roberta Chowańca, Prezesa Oddziału Związku Podhalan w Poroninie, podziękowania za zaangażowanie i pracę dla dobra Podhala, a także życzył udanej realizacji kolejnych zaplanowanych przedsięwzięć.
2017-04-22
Wizyta delegacji Królestwa Tajlandii
W Krakowie przebywała oficjalna delegacja Królestwa Tajlandii. Gości reprezentował wiceprzewodniczący Tajlandzko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Sakthip Krairiksh. Delegacji towarzyszył wojewoda małopolski Józef Pilch.

Wizyta w Krakowie miała charakter kurtuazyjny. Zagraniczni goście rozmawiali o współpracy polsko-tajskiej, a także zwiedzili krakowskie Stare Miasto - Rynek Główny, Bazylikę Mariacką, Komnaty Zamku Królewskiego wraz z Katedrą na Wawelu, a także Kopalnię Soli „Wieliczka”.

2017-04-21
Wspólne warsztaty Urzędu i Straży Granicznej
W siedzibie Straży Granicznej w Zakopanem odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dla funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W szkoleniu wzięli udział m.in. zastępca dyrektora Wydziału Adam Spyra, kierownik Oddziału Legalizacji Pobytu Anna Urban-Toczek oraz naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców por. SG Joanna Dominik.

Uczestnicy omówili bieżące trendy migracyjne związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Małopolsce. Podczas spotkania zaprezentowano propozycje wspólnych działań profilaktyczno-informacyjnych realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Karpacki Oddział Straży Granicznej. Wypracowano także model współpracy, m.in. w zakresie problematyki wywiadów środowiskowych.
2017-04-21
Małopolskie cmentarze wojenne
Wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas spotkania z konsulem generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie Adrienne Körmendy oraz honorowym konsulem generalnym Austrii w Krakowie Andrzejem Tombińskim rozmawiał o planowanych remontach małopolskich cmentarzy wojennych.

To bez wątpienia duże wyzwanie – na terenie Małopolski mamy 333 udokumentowane obiekty, które są rozsiane na ogromnym obszarze ok. 10 000 km². Część z nich wymaga pilnych remontów. W wielu mogiłach spoczywają żołnierze o nieustalonej jeszcze narodowości.

W latach 1916-1918, w czasie działań wojennych, na obszarze dawnej Galicji Zachodniej powstało ponad 400 cmentarzy wojennych, z czego właśnie 333 znajdują się obecnie w województwie małopolskim. Zostało na nich pochowanych ok. 310 tysięcy żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej.
2017-04-21
11. Forum Budownictwa w Zakopanem
Wojewoda Józef Pilch gościł na 11. Forum Budownictwa w Zakopanem, podczas którego wręczył odznaczenia zasłużonym na rzecz rozwoju budownictwa w Polsce.

W czasie dwudniowego forum uczestnicy zapoznali się z licznymi innowacjami w budownictwie. Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń przedsiębiorców i producentów budowlanych.

Jak zaznaczył wojewoda, mogą oni liczyć na wsparcie rządu we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii.
wstecz    do góry     drukuj