2018-07-13
Wicewojewoda Józef Gawron w Radiu Kraków
Gościem cotygodniowej audycji w Radiu Kraków był wicewojewoda małopolski Józef Gawron. Tym razem czwartkowa rozmowa dotyczyła budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu i rozwoju Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – zarówno w Krakowie, jak i w delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu.

Wicewojewoda Józef Gawron podkreślił na początku, że temat niepełnosprawności jest sam w sobie trudny i bardzo złożony. Różne rodzaje niepełnosprawności wymagają właściwie ukierunkowanego podejścia. Z tego powodu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozbudowaniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wicewojewoda przypomniał, że w ostatnich dniach w Wieliczce gościł minister Stanisław Szwed, który spotkał się ze środowiskami osób niepełnosprawnych i przedstawił tzw. mapę drogową w ramach planu dalszych działań.

2018-07-12
Z wizytą w MUW
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie odwiedzili uczestnicy kolonii letniej z Proszowic, organizowanej przez Caritas Polska. Spotkał się z nimi dyrektor generalny Urzędu Szymon Strzelichowski, dyrektor Wydziału Administracji i Logistyki Arkadiusz Psica oraz pełnomocnik wojewody do spraw ekonomicznych, rozwoju i innowacji Agata Prokop. Obecni byli również pracownicy Biura Wojewody oraz innych wydziałów.

Podczas wizyty dzieci miały okazję m.in. poznać pracę Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Operatorzy numerów alarmowych opowiedzieli o specyfice swoich zadań oraz przedstawili, w jaki sposób należy przekazywać zgłoszenia na numer 112.
2018-07-11
W hołdzie tym, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami
11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Wicewojewoda małopolski Józef Gawron wziął udział w krakowskich obchodach 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu.

Po mszy świętej w kościele Karmelitów Bosych uroczystości odbyły się na cmentarzu Rakowickim. Przy pomniku ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej uczestnicy obchodów odmówili modlitwy w intencji pomordowanych Kresowian.

– Spotykamy się dzisiaj tutaj w 75. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, aby przywołać pamięć o tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami – powiedział wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

2018-07-10
Zakończenie postępowania dotyczącego budowy bloku na osiedlu Kolorowym w Krakowie
W związku z zainteresowaniem sprawą budowy bloku na osiedlu Kolorowym w Krakowie przekazujemy, że Wojewoda Małopolski zakończył – prowadzone z urzędu – postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Krakowa. Przedstawiamy również uzasadnienie podjętej decyzji.

5 lipca 2018 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję, stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z 12.04.2013 r., którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na parterze oraz garażem podziemnym, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., eNN, gazową, wentylacją mechaniczną, elementami małej architektury (murami oporowymi), miejscami postojowymi nadziemnymi, oraz zjazdem z drogi wewnętrznej, wraz z przyłączem kanalizacji ogólnospławnej, przy al. Jana Pawła II w Krakowie (…)”.
2018-07-10
Spotkanie w województwie małopolskim w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin
W Kampusie Wielickim odbyło się spotkanie w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz wicewojewody małopolskiego Józefa Gawrona. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele PFRON, NFZ, ZUS, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i samorządu z terenu województwa.

Podczas spotkania omówione zostały tematy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególności związane z wdrażaniem mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z jej filarami – Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakietem społecznej odpowiedzialności i Programem „Dostępność Plus”.

2018-07-08
Obchody 75. rocznicy Pacyfikacji wsi Liszki
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w obchodach 75. rocznicy pacyfikacji wsi Liszki. 4 lipca 1943 roku Niemcy – w odwecie za działalność partyzantów – zamordowali 30 mieszkańców wsi. Zginęli oni tylko dlatego, że byli Polakami. Na pomniku na mogile, w której spoczywają Ofiary Pacyfikacji, znajduję się napis upamiętniający Pomordowanych: „Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, iż wierni jej prawom, tu spoczywamy”. Nawiązuje on do napisu na pomniku, który znajduje się w wąwozie Termopile w Grecji.

Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji Pomordowanych, a także projekcja filmu w kościele pw. św. Mikołaja w Liszkach. Następnie na rynku w Liszkach odsłonięta została tablica z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Przygotowano również „Kapsułę czasu”, która ma zostać otworzona za 25 lat.

2018-07-05
Czwartkowe rozmowy w Radiu Kraków
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik w ramach cotygodniowej audycji odpowiadał na pytania związane z bieżącymi wydarzeniami – 75. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego oraz zmiany przepisów wprowadzonej ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wśród poruszonych tematów znalazło się również podsumowanie Światowych Dni Młodzieży – dokładnie dwa lata temu przygotowania do tego wielkiego wydarzenia wchodziły na ostatnią prostą.


Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy
wstecz    do góry     drukuj