KONKURS zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III EDYCJA
#Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!
KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCHI Organizatorzy Konkursu
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita
Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak
Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Damian Konieczny
Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce Jan Godłowski

II Partner Konkursu
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak
Agencja Mienia Wojskowego
Akademia Muzyczna w Krakowie

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez zapoznanie i wykonywanie przez nie utworów patriotycznych nawiązujących do ważnych wydarzeń historycznych:

• wojny polsko-bolszewickiej,
• powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku,
• plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu,
• Zaślubin Polski z morzem,

Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki bądź utworu instrumentalnego. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, pokusić o nowe ciekawe aranże.
W ramach udziału w projekcie eksperta z Akademii Muzycznej w Krakowie dla chętnych uczestników Konkursu zostały przewidziane bezpłatne konsultacje muzyczne prowadzone on-line już na etapie przygotowania utworu muzycznego do Konkursu przez solistę lub zespół.
Jeżeli śpiew to Twoja pasja, pokaż nam swój talent i wykonaj w wyjątkowej aranżacji utwór patriotyczny!
Jeśli odpowiedziałaś/eś TAK

TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE!!!

Najlepsze zespoły i soliści zostaną zaproszeni na Koncert Finałowy do Kopalni Soli „Wieliczka”.
Na Laureatów i szkoły biorące udział w Konkursie czekają cenne nagrody!

III Terminy
Zgłoszenia uczestników Konkursu mogą dokonać szkoły podstawowe oraz podmioty działające w społecznościach lokalnych typu: domy kultury, chóry parafialne, ogniska muzyczne.

Termin nadsyłania projektów: 14.10.2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy zaspiewajityniepodleglej@muw.pl przesyłany za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików, np. www.wetransfer.com lub za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google).

Podczas wysyłki pliku utworu pocztą elektroniczną z tego samego adresu email należy dostarczyć pozostałe dokumenty, a wysyłany plik oznaczyć tytułem konkursu, nazwą podmiotu zgłaszającego i kategorią konkursową.

Liczy się data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Prezentacja laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Finałowego Konkursu w dniu 6 listopada 2020 r., w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

W przypadku wprowadzenia zakazu dotyczącego organizacji zgromadzeń i imprez na mocy przepisów szczegółowych Koncert Finałowy nie odbędzie się, a nagrody zostaną przekazane do laureatów.

IV Regulamin

V Kapituła Konkursu

• Wojewoda Małopolski
• Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
• Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna
• Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
• Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
• Dyrektor Biura Wojewody
• Małopolski Kurator Oświaty
• Przedstawiciel Akademii Muzycznej w Krakowie

VI Patronaty honorowe
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita
Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak

VII Patronat medialny

TVP3       RADIO KRAKÓW

VIII Kontakt

Informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Wojewody, tel. 12 39 21 119, e-mail: zaspiewajityniepodleglej@malopolska.uw.gov.pl; oraz Biurze Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 73 71, e-mail: pr@kopalnia.pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

NiepodległaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego                                        https://niepodlegla.gov.pl/

KONKURS zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!

Zdjęcia z poprzednich edycji