Dla cudzoziemców (Aktualizacja informacji w budowie)

 

UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW i formularzy dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców:

Aktualizacja informacji w budowie

Cudzoziemcy: nowe kryteria wydawania zezwoleń na pracę!!!

Dostosowanie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę do aktualnej sytuacji na rynku pracy w Małopolsce to główne założenie nowego rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z 8 grudnia 2017 r. Zacznie ono obowiązywać 30 grudnia 2017 r. Do wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwoleń na pracę cudzoziemców, których nie zakończono do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia jest Wykaz zawodów i rodzajów pracy w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty. Rozporządzenie było konsultowane z Wojewódzką Radą Rynku Pracy w Krakowie i Marszałkiem Województwa Małopolskiego.
„Informujemy, że począwszy od 10 kwietnia 2017 r. nie będzie możliwości wnoszenia opłat kartami płatniczymi na   stanowiskach obsługi stron w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Krakowie, przy        ul. Przy Rondzie 6.”"od 12 lutego..."(pobierz)

UMÓW PRZEZ TELEFON
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU
W SPRAWIE LEGALIZACJI POBYTU
(informacje o rezerwacji)


WYPEŁNIJ ONLINE
DOSTĘPNY FORMULARZ INTERAKTYWNY
WNIOSKU W ZAKRESIE
LEGALIZACJI POBYTU
(cudzoziemcy.gov.pl)


ZAPOZNAJ SIĘ Z MAPAMI
I DANYMI STATYSTYCZNYMI
IMIGRANTÓW I SŁUŻB
MIGRACYJNYCH POLSKI
(migracje.gov.pl)

 

Pouczenie dla cudzoziemców

wstecz    do góry     drukuj