Wokół programu Dobry Start
2018-08-28
Otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące programu Dobry Start:

Uprzejmie proszę o odpowiedzi w nawiązaniu do komunikatu: mpips.gov.pl
Minister Rafalska pisze: „Zwracam się do Państwa Wojewodów o ponowne przekazanie do gmin informacji w powyższym zakresie oraz o zbadanie sposobu dotychczasowego wykorzystania przez samorządy środków na obsługę programu „Dobry start” (ze szczególnym uwzględnieniem tej ich części, która przeznaczona jest na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z programem), a także o bieżące monitorowanie tego aspektu w kolejnych miesiącach realizacji programu”.


W związku z tym proszę o odpowiedzi na pytania:

- Kiedy ruszą kontrole i jaki będzie ich zakres - sprawdzone zostaną wszystkie urzędy gmin w regionie, czy tylko wybrane? Ilu pracowników wojewody zostanie oddelegowanych do tych kontroli?
- Jak te kontrole będą wyglądać - co i w jaki sposób będzie sprawdzane? Czy będą to kontrole na miejscu w urzędzie czy będą zbierane zdalnie dane od urzędów gmin i miast?
- Jakie konkretnie konsekwencje grożą samorządowi, w którym zostanie stwierdzone, że urząd na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących program przeznaczył mniej niż 8 zł z każdych 10 zł?


Oto nasza odpowiedź:

Weryfikacja prawidłowości wykorzystania środków na obsługę programu „Dobry start” w zakresie przeznaczenie właściwej części tych środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie obejmie wszystkie jednostki poprzez sprawozdawczość elektroniczną. Przewidujemy, iż taka weryfikacja odbędzie się w połowie września.

W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, będzie ona podlegać zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
20171220 infor
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj