Akcja ratunkowa w gminie Czarny Dunajec
2018-11-26
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałbym poprosić o wyjaśnienie dotyczące niedzielnej akcji w Czerwiennem w gminie Czarny Dunajec. Doszło tam do zatrzymania funkcji życiowych u 4-letniego dziecka. Czas dojazdu na miejsce ZRM wynosił ponad 20 minut i konieczna była pomoc strażaków i ratownika medycznego, który szczęśliwie mieszkał w sąsiedniej miejscowości. Co się stało? Kiedy doszło do wezwania służb ratownictwa medycznego, czego dotyczyło zgłoszenie i co spowodowało, że dojazd trwa dłużej niż zwykle? Relację z akcji zamieścili m.in. strażacy: https://www.facebook.com/OSPCzDunajec W związku z przygotowywanym artykułem uprzejmie proszę o odpowiedź na te pytania.

Oto nasza odpowiedź:

Przyjęcie zgłoszenia do pacjenta miało miejsce o godzinie 15:38:10 – wyjazd zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) nastąpił o 15:39:45. Na miejsce zdarzenia zespół dotarł o godzinie 15:56:44 – czas dotarcia wyniósł 18 minut 34 sekundy. Tym samym ZRM dotarł na miejsce zdarzenia z zachowaniem parametrów określonych w art. 24 ust. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.), w brzmieniu: „maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców”.

Do zdarzenia został zadysponowany specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Zakopanem w związku z faktem, że obsługujący gminę Czarny Dunajec zespół ratownictwa medycznego realizował w tym czasie inne zlecenie wyjazdu. Przewidywany czas dotarcia ZRM z Zakopanego na miejsce zdarzenia to około 20 minut, stąd decyzja o wsparciu ze strony Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej stacjonującej na terenie gminy, w której zdarzenie miało miejsce.

Należy zaznaczyć, iż zadysponowanie przez dyspozytora medycznego Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Czarnego Dunajca, która dotarła na miejsce zdarzenia równocześnie z zespołem ratownictwa medycznego (informacja od dysponenta ZRM oraz z notatki zamieszczonej na koncie Facebook/OSPCzDunajec) - nie było działaniem ponadstandardowym. Zgodnie bowiem z art. 27 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do zadań dyspozytora należy między innymi powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia. W tym konkretnym przypadku była to Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Dunajcu włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Analizując tę sytuację, należy stwierdzić, iż opis przedmiotowej akcji ratunkowej jest dowodem na prawidłową współpracę służb w sytuacji zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia.

Dodatkowo z informacji przekazanych przez dysponenta zespołu ratownictwa medycznego wynika, że na miejsce zdarzenia został wezwany również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, wobec powyższego zostały podjęte wszelkie kroki zmierzające do jak najszybszego dotarcia służb ratunkowych do pacjenta.
20181115 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj