Zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2019-01-16
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Piszę w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek w małopolskich szpitalach. Od 1 stycznia obowiązują normy zatrudnienia wypracowane w porozumieniu pielęgniarek z rządem. Jak pisze „Dziennik Łódzki” (na podstawie danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego), z powodu zbyt niskiej liczby pielęgniarek na terenie województwa zlikwidowanych zostanie ok. 900 łóżek w szpitalach. Czy MUW ma takie dane w odniesieniu do małopolskich szpitali? Czy zmniejszyła się na przełomie 2018 i 2019 roku liczba etatów pielęgniarek i w konsekwencji - liczba łóżek?

Oto nasza odpowiedź:

Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego – w grudniu wpłynęło 6 wniosków dotyczących aktualizacji liczby łóżek. W styczniu 2019 roku wpłynęły 2 wnioski – z tego jeden z nich to uzupełnienie wniosku z grudnia 2018 roku.

Zaznaczmy, że podmioty lecznicze składające wnioski nie mają obowiązku podawania przyczyny zmniejszania czy zwiększania liczby łóżek, dlatego też nie posiadamy wiedzy w tym zakresie.

Podmioty lecznicze (szpitale), które w grudniu 2018 r. złożyły wnioski o wpis zmian w rejestrze w zakresie zmiany liczby łóżek szpitalnych:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko - zmniejszono o 13 łóżek, tj.:

- Oddział Chorób Płuc z 25 na 22 (3 ł),
- Oddział Dziecięcy z 25 na 20 (5 ł.)
- Oddział Ginekologiczno- Położniczy z Pododdziałem Noworodkowym z 20 na 17 (3 ł.),
- Pododdział Noworodkowy z 12 na 10 (2 ł.).

Pozostało ogółem 263 łóżka.

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul M. Kopernika 13, 32-100 Proszowice – wniosek uzupełniony w styczniu, pełna informacja o finalnym wniosku poniżej

3. Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz - zmniejszono o 53 łóżek, tj.:

- Oddział Chirurgiczny 34 na 27 (7 ł),
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z 26 na 21(5 ł.)
- Oddział Ginekologiczno- Położniczy z Izbą Przyjęć z 40 na 35 (5 ł.)
- Oddział Neonatologiczny z 13 na 10 (3 ł.)
- Oddział Pediatryczny z 35 na 16 (19 ł.),
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Izbą Przyjęć z 20 na 16 (4ł.)
- Oddział Kardiologiczny z 35 na 25 (10 ł.)
Pozostało ogółem 245 łóżka.

4. Szpital św. Anny w Miechowie , ul. Szpitalna 2, 32-200 Miechów - zmniejszono o 31 łóżek, tj.:

- Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu Ogólnym z 35 na 32 (3 ł),
- Oddział Chirurgiczny o profilu Chirurgii Ogólnej ,
- Urazowo-Ortopedycznym, Urologicznym z 55 na 35 (20 ł.)
- Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym z 42 na 34 (8 ł.) Pozostało ogółem 284 łóżka.

5. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zmniejszyło liczbę łóżek na Oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji o 23 (przed zmianą było 45 łóżek – obecnie są 22 łóżka), uzasadniając to prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z rozbudową obiektu.

Łącznie w szpitalu zarejestrowane są 93 łóżka (przed zmianą było 116).

6. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego Sp. z o.o. dokonał zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej z 44 na 36, a na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii z 36 na 29.

Łącznie w szpitalu zarejestrowanych jest 109 łóżek (przed zmianą było 124).

Podmioty lecznicze (szpitale), które w styczniu 2019r. złożyły wnioski o wpis zmian w rejestrze w zakresie zmiany liczby łóżek szpitalnych (jeżeli chodzi o szpital w Proszowicach, wniosek został złożony w grudniu 2018 r., jednak wymagał on uzupełnienia, co zostało dokonane w styczniu 2019 r.; aktualna informacja i liczba łóżek poniżej):

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. M. Kopernika 13, 31-100 Proszowice - zmniejszono o 48 łóżek, tj.:

- Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem ICM z 55 na 46 (9 ł.),
- Oddział Chirurgii Ogólnej z 48 na 36 (12 ł.),
- Oddział Dziecięcy z 25 na 15 (10 ł.),
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 30 na 20 (10 ł.)
- Oddział Pulmonologiczny z 32 na 28 (4 ł.).
- Oddział Ginekologiczno- Położniczy z Pododdziałem Noworodkowym z 50 na 45 (5 ł.),
-Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 4 na 6 (zwiększenie o 2 ł)
Pozostało ogółem 184 łóżka

2. Specjalistyczny Szpital im Edwarda Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów – zmniejszono o 18 łóżek tj.:

- Oddział Dermatologii z 25 na 18 (7 ł.),
- Oddział Pulmonologiczny z 37 na 35 (2 ł.)
- Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej z 36 na 30 (6 ł.),
- Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii z 33 na 30 (3 ł.),
Pozostało ogółem 351 łóżek

Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj