Wokół Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2019-01-18
Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Przygotowuję dla "Gazety Krakowskiej" materiał prasowy dotyczący funkcjonowania Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Wiem, że Państwa wydział przeprowadzał niedawno kontrole działalności tej placówki. Chciałbym w związku z tym zapytać:

- Jakie aspekty działania RCRiPS w Borzęcinie były kontrolowane?

- Czy kontrola wykazała jakieś nieprawidłowości w placówce?

-Czy kierownictwo placówki zostało zawiadomione o planowanej kontroli?


Oto nasza odpowiedź:

W Domu Pomocy Społecznej o nazwie „Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie”, 32-825 Borzęcin 591 przeprowadzona została kontrola doraźna (tj. bez informowania jednostki o kontroli). Czynności kontrolne w placówce przeprowadzono 3 grudnia 2018 roku oraz 7 grudnia 2018 roku. Zakres kontroli obejmował wybrane zagadnienia dotyczące sposobu realizacji przez Dom świadczonych usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii poruszonych w pismach skierowanych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (m.in. brak rehabilitacji, umieszczenie przycisków alarmu przywołującego poza zasięgiem mieszkańców, brak personelu opiekuńczego, włączenie do zespołu opiekuńczo-terapeutycznego osoby zatrudnionej na stanowisku recepcjonistki, brak książki skarg i wniosków, brak odpowiednich diet zalecanych przez lekarzy, spożywanie alkoholu przez podopiecznych).

W wyniku kontroli pismem z 7 stycznia 2019 r. wydano zalecenia pokontrolne do realizacji, które dotyczyły między innymi: zapewnienia wymaganego wskaźnika zatrudnienia w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych, wzmożenia działań mających na celu efektywne rozwiązywanie problemów osób nadużywających alkoholu, zagwarantowania poszanowania godności i intymności mieszkańców Domu poprzez ochronę ich wizerunku przed nieuprawnionym nagrywaniem ich za pomocą telefonów komórkowych przez innych mieszkańców oraz zamieszczaniem tych nagrań w Internecie. Zarzuty w zakresie braku rehabilitacji, braku książki skarg, niedostępności dla mieszkańców leżących przycisków alarmu przywołującego, zatrudnienia recepcjonistki w Zespole oraz braku żywienia dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza nie potwierdziły się.

Jednocześnie informuję, że wyniki kontroli zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Wydziału Polityki Społecznej Dokumentacje kontroli.

Po przekazaniu odpowiedzi otrzymaliśmy kolejne pytanie:

Chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną wątpliwość. Czy zalecenie dotyczące zapewnienia wymaganego wskaźnika zatrudnienia w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych oznacza, że wcześniej nie był on spełniony?

Odpowiedzieliśmy następująco:

W dniach przeprowadzania czynności kontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie (3 grudnia 2018 r. oraz 7 grudnia 2018 r.) ustalono, że od 1 grudnia 2018 r. Dom nie spełniał minimalnego standardu w zakresie wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj