Wokół uchwały podjętej przez RMK zakładającej premiowanie zaszczepionych dzieci przy przyjęciu do samorządowych żłobków
2019-06-13

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
W związku z materiałem, który przygotowujemy, dotyczącym uchwały podjętej przez krakowskich radnych zakładającej premiowanie przy przyjęciu do samorządowych żłobków zaszczepionych dzieci, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: czy w opinii Wojewody Małopolskiego taka uchwała jest zgodna z obowiązującym prawem i zostanie przez niego zaakceptowana?


Oto nasza odpowiedź:
W ramach oceny nadzorczej Wojewoda sprawdza uchwały pod kątem zgodności z prawem. Do dokonania oceny legalności uchwały konieczne jest zapoznanie się z jej treścią (a w przypadku niektórych uchwał także z dodatkową dokumentacją, która stanowi część uchwały jednostki samorządu terytorialnego i musi zostać dostarczona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie).
Na chwilę obecną do Urzędu nie wpłynęła Uchwała Rady Miasta Krakowa, o którą Pani Redaktor pyta.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj