W sprawie osuwiska w Piwnicznej-Zdroju
2019-10-03

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Jeszcze w wakacje uaktywniło się osuwisko w Piwnicznej Zdroju. Sprawa jest poważna, bo według karty osuwiskowej miejsce to zagraża bezpośrednio elewacji przedszkola prowadzonego przez piwniczański samorząd. Burmistrz Dariusz Chorużyk twierdzi, że sprawa już jest procedowana przez Zespół Nadzorujący Realizację Projektu "Osłona przeciwosuwikowa" przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie a pozytywna opinia Zespołu umożliwi gminie ubieganie się w 2020 roku o środki na zabezpieczenie osuwiska. Jak sprawa wygląda z Państwa strony? Rodzice przedszkolaków uczęszczających do wspomnianego przedszkola dopytują kiedy realnie gmina uzyska pieniądze na zażegnanie niebezpieczeństwa i co w sytuacji gdy przy jesiennych opadach osuwisko jednak ruszy dalej.
Czy jest możliwość wcześniejszego uruchomienia, przekazania gminie pieniędzy przynajmniej na tymczasowe zabezpieczenie tego miejsca, tak by przedszkole było bezpieczne.


Oto nasza odpowiedź:
Gmina Piwniczna-Zdrój nie przedstawiła swojego problemu na ostatnim posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, które odbyło się – pod przewodnictwem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika – 30 września 2019 r.
Po uzyskaniu wiedzy o zaistniałym problemie, 3 października 2019 r. w Piwnicznej-Zdroju odbyła się wizytacja terenowa pracowników Wydziału Rolnictwa (trzech pracowników, w tym dwóch geologów) na osuwisku zagrażającym przedszkolu. Należy zauważyć, że formalnie nie ma wymogu takiej wizytacji, a w szczególności nie ma wymogu, aby wizytacja poprzedzała zgłoszenie zadania na Wojewódzki Zespół.
Do zadań Wojewódzkiego Zespołu należy m.in.: analizowanie, opiniowanie i rekomendowanie zadań planowanych do realizacji w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom, w tym opiniowanie opracowanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych.
Jeżeli przedmiotowe zadanie zostanie zgłoszone do analizy (wraz z kartą rejestracyjną lub dokumentacyjną osuwiska), Wojewódzki Zespół będzie analizował i oceniał to zadanie osuwiskowe pod kątem kwalifikacji do możliwości ubiegania się o środki z budżetu państwa na stabilizację osuwiska i likwidację jego skutków, ale także pod kątem dokumentów wymaganych w tym zakresie (np. potrzeby wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przed projektem stabilizacji).
Termin następnego posiedzenia Zespołu nie został jeszcze ustalony. Z uwagi na skład Zespołu (udział przedstawicieli instytucji z zewnątrz) termin posiedzenia jest uzależniony od liczby wpływających wniosków z jednostek samorządu terytorialnego. Pozytywna opinia Zespołu umożliwi Gminie ubieganie się o środki na zabezpieczenie osuwiska w 2020 roku. Wojewoda w grudniu kompletuje zadania (m.in. z zakresu stabilizacji osuwisk) do realizacji na kolejny rok.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj