Wokół czasowego zamknięcia Oddziału Dziecięcego Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie
2019-11-18

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
1. Czy Urząd Marszałkowski przewiduje kontrole w szpitalu św. Łukasza w Tarnowie w związku z zamknięciem oddziału dziecięcego?
2. Czy Wojewoda wydał zgodę na taki ruch szpitala?
3. "Oddział dziecięcy w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie został czasowo zawieszony. Jak się okazuje, dyrekcja szpitala podjęła decyzję o wstrzymaniu działalności oddziału bez zgody wojewody. Wiadomo już też, że oficjalny powód zamknięcia był tylko przykrywką. Oddział dziecięcy został zamknięty, bo brakuje w nim lekarzy do pracy" - czytamy na jednym z tarnowskich portali. Proszę o komentarz.

Oto nasza odpowiedź:
Aktualnie trwa postępowanie administracyjne. Po jego zakończeniu i w zależności od jego wyniku – odniesiemy się do kwestii oceny działań Szpitala związanych z zamknięciem Oddziału od 1 listopada.

Dodajmy, że 31 października 2019 roku Pani Dyrektor Szpitala w piśmie kierowanym do Wojewody Małopolskiego informuje, że od 1 listopada 2019 roku nastąpi zaprzestanie działalności Oddziału na okres jednego miesiąca. Zaprzestanie działalności spowodowane jest nie tylko zgłaszanymi we wcześniejszych pismach problemami związanymi z wymianą instalacji ciepłej wody, ale także problemami kadrowymi Oddziału, tj. brakiem lekarzy. Przedstawione przez Szpital nowe fakty wymagają weryfikacji w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj