Wokół działki przy ul. Na Zakolu Wisły w kontekście programu „Mieszkanie Plus”
2019-11-19

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
"Działka przy ul. Na Zakolu Wisły została wskazana do realizacji programu Mieszkanie Plus przez Małopolski Urząd Wojewódzki".
Dlaczego MUW wskazał akurat tę działkę pod budowę mieszkań i o którą konkretnie chodzi?
Czy MUW nie obawia się, że budynkom/budynkowi, które ewentualnie tam powstaną, w razie powodzi grozi uszkodzenie? Jeśli nie/tak, dlaczego?


Oto nasza odpowiedź:
Jako możliwa do zagospodarowania w ramach programu „Mieszkanie Plus” została potencjalnie wskazana nieruchomość położona w Krakowie przy ul. Na Zakolu Wisły (dz. nr 22/7 – własność Skarbu Państwu w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstwa państwowego, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Małopolski). Niemniej kwestia ustalenia ewentualnych warunków nabycia nieruchomości przez PFR Nieruchomości będzie zależała od bezpośrednich rozmów między tą spółka a zbywcą, czyli przedsiębiorstwem państwowym. Dodatkowo z uwagi na wartość nieruchomości zgodę na sprzedaż będzie musiała wydać Prokuratoria Generalna.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „MYŚLIWSKA” w Krakowie, uchwalonym przez Radę Miasta Krakowa w 2010 r., nieruchomości położone przy ul. Na Zakolu Wisły leżą w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Jak wynika z planu, prawdopodobieństwo przelania się wody przez koronę obwałowań w tym miejscu to 500 lat.
Ponadto Urząd Miasta Krakowa wydał pozwolenia na budowę istniejących już bloków na sąsiednich działkach, które mają jednokondygnacyjne garaże podziemne.
Ewentualne przystąpienie przedsiębiorstwa państwowego i PFR Nieruchomości do realizacji projektu Mieszkanie Plus na tym terenie nie stoi zatem w sprzeczności z obowiązującym prawem. Natomiast będzie można przystąpić do programu, jeśli w ramach transakcji zostanie zagwarantowane to, że interesy przedsiębiorstwa państwowego będą w pełni zabezpieczone (z punktu widzenia osiąganych zysków).

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj