Wokół niewdrożenia przez Zakopane przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2019-12-04

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Jakie kroki będzie teraz wykonywał Wojewoda po tym jak rada miasta Zakopane odmówiła zajęcia się ponownie tematem w najbliższym czasie (zignorowała termin wyznaczony przez P. Wojewodę).

Oto nasza odpowiedź:
13 listopada otrzymaliśmy pismo przewodniczącego Rady informujące o tym, że niezwłocznie nadano bieg pracy nad przedmiotowymi uchwałami, a stanowisko Wojewody zostało przekazane do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Zakopane. W piśmie tym Przewodniczący Rady wskazał,  że po uzyskaniu opinii Komisji podjęte zostaną dalsze kroki nad procedowaniem uchwał i zobowiązał się do informowania Wojewody o postępach prac.
Następnie w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że Komisja Rodziny i Spraw Społecznych  wyraziła swoje negatywne stanowisko co do zamiaru głosowania uchwał. Dlatego też prowadzimy dalszą korespondencję z zakopiańskim samorządem, ustalając, czy działania proceduralne będą kontynuowane i ewentualnie kiedy (w szczególności – czy projekty uchwał trafią pod obrady Rady). Czekamy na odpowiedź burmistrza.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj