W kontekście zawieszenia w czynnościach służbowych burmistrza Niepołomic
2019-12-11

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Uprzejmie proszę o informacje o planowanym zarządzie komisarycznym w gminie Niepołomice, w związku z zawieszeniem burmistrza i wiceburmistrza Niepołomic w czynnościach służbowych: 1. w jakim terminie można spodziewać się powołania komisarza?, 2. kto nim będzie? (kto jest przymierzany do tej roli?).

Oto nasza odpowiedź:
9 grudnia 2019 r. do Wojewody Małopolskiego (organu nadzoru) wpłynęło pismo przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach informujące o sytuacji, jaka zaistniała w gminie Niepołomice, tj. zaistnieniu przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji burmistrza miasta i gminy Niepołomice w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych pana Romana Ptaka – burmistrza oraz jedynego zastępcy.  Sytuacja ta powoduje konieczność wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby, która przejmie zadania i kompetencje burmistrza w okresie trwania zawieszenia. Dlatego też Wojewoda Małopolski w możliwie szybkim terminie podejmie czynności przewidziane ustawą o samorządzie gminnym, tj. wystąpi za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję burmistrza na czas zawieszenia dotychczasowego burmistrza gminy (art.  28 h ustawy o samorządzie gminnym).

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj