Kontrola w Kuratorium
2020-01-07

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Czy zakończyła się już kontrola kuratorium w sprawie wyjazdu do Japonii? Proszę o informację, czy to prawda, że pani kurator pojechałam tam z córką.


Oto nasza odpowiedź:

Pytania w sprawie aktywności danego podmiotu prosimy kierować zgodnie z właściwością – do tego podmiotu. Nic nam nie wiadomo o tym, by trwała kontrola, o którą Pani pyta. Natomiast wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów. Co roku wskazywane są jednostki do objęcia taką kontrolą – plan kontroli na rok 2020 opublikowany jest w BIP-ie: https://bip.malopolska.pl/muw,m,328623,2020.html
Kuratorium Oświaty w Krakowie zostało wytypowane do objęcia taką kontrolą ze względu na zakres powierzonych zadań i upływ czasu od ostatniej kontroli. Co do zasady szczegółowy zakres kontroli jest ustalany w momencie poprzedzającym czynności kontrolne w jednostce.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj