Wokół zadań Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie
2020-01-13

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

W moich publikacjach często zajmuję się szeroko rozumianą przyrodą i jej ochroną. Właśnie przygotowuję tekst, dotyczący kłusownictwa na zwierzynę w stanie dzikim. W związku z tym mam do Państwa kilka pytań.  

1. Na tablicach ogłoszeń w różnych miejscach Tarnowa spotkałem się z apelem Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie, dotyczącym zgłaszania do tej instytucji przypadków kłusowania, znalezionych wnyków itp. Dlaczego należy to zgłaszać do Straży Rybackiej i to w Krakowie? Straż Rybacka zajmuje się przecież kłusownictwem ryb, nie zwierzyny leśnej?

2.Czy nie sądzicie Państwo, że takimi przypadkami kłusownictwa powinna zajmować się straż leśna, we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim w Tarnowie? Wydaje się , że myśliwi w tych stronach i strażnicy łowieccy są dobrze zorientowani w tym karalnym procederze?

Oto nasza odpowiedź:  

W województwie małopolskim obowiązki Państwowej Straży Łowieckiej od 2011 r. realizowane są przez Państwową Straż Rybacką w Krakowie. PSR wykonuje zadania związane z łowiectwem na podstawie uprawnień wynikających z art. 23a ust. 6 pkt 2 ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2015.652 – j.t.) oraz zarządzenia Nr 326/11 Wojewody Małopolskiego z 12 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Zarządzenie to nakłada na Straż obowiązki wynikające z ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do niej. Na podstawie przywołanych przepisów Państwowa Straż Rybacka jest zatem jednostką w pełni uprawnioną do wykonywania zadań, o które Pan pyta (oczywiście – w myśl przepisów o rybactwie – PSR realizuje zadania PSŁ tylko w zakresie zwalczania kłusownictwa).

Jednym z zadań związanych z kłusownictwem jest pozyskiwanie należnego ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej (Dz.U. Nr 116, poz. 981)). Jeżeli Straż ujawni przypadki kłusownictwa, sprawy te przekazuje do właściwych prokuratur lub jednostek Policji. Dotyczy to również działań wspólnych prowadzonych w tym zakresie z Policją, której przekazywani są zatrzymani, ewentualnie broń i inne narzędzia kłusownicze.

Zwalczanie przypadków kłusownictwa jest priorytetowym zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej. Realizowane jest ono z udziałem zarówno funkcjonariuszy Policji, jak i Straży Leśnych oraz myśliwych (Polskiego Związku Łowieckiego). Zwalczanie kłusownictwa łowieckiego jest trudniejsze do wykrycia niż w przypadku kłusownictwa rybackiego. Dlatego współdziałanie wskazanych służb i instytucji (PSR, SL, PZŁ) daje większe możliwości do zwalczania tego procederu.Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj