Wokół koronawirusa
2020-04-23

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o odpowiedź czy jest już decyzja w sprawie przekształcenia szpitala Żeromskiego w jednoimienny? Jeśli tak, kiedy taka decyzja zapadła, jeśli nie, kiedy możemy spodziewać się jej podjęcia?


Oto nasza odpowiedź:

Podobnie jak w przypadku Szpitala Uniwersyteckiego, wystąpiliśmy do dyrektora Szpitala im. Żeromskiego o przedstawienie koncepcji przekształcenia całej placówki, z wyszczególnieniem możliwości (sił i środków), którymi Szpital dysponowałby po przekształceniu. Odpowiedź otrzymaliśmy. Ponieważ mieliśmy wątpliwości dotyczące kilku kwestii, poprosiliśmy o dodatkowe wyjaśnienia, które aktualnie analizujemy. W zależności od oceny tych wyjaśnień ustalimy, czy jest konieczność ponowienia korespondencji.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj