Wokół koronawirusa
2020-04-30

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Mam pytanie dot. izolatoriów w Krynicy. Czy zostaną zlikwidowane przed uruchomieniem II etapu odmrażania przez rząd gospodarki? Władze Krynicy podkreślają, że takie otrzymali zapewnienie od Pana Wojewody.  

Oto nasza odpowiedź:  

Głównym kryterium, którym należy się kierować wobec ciągle aktualnego zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, jest bezpieczeństwo mieszkańców i rozwaga w podejmowanych decyzjach. Dalsze kroki dotyczące izolatoriów z naszej strony (jak już informowaliśmy – Urząd Wojewódzki nie jest stroną umów w sprawie izolatoriów) będą podejmowane w oparciu o szerszą analizę bieżącej sytuacji epidemicznej, z uwzględnieniem oceny ryzyka, ale także nowych uwarunkowań formalnych wynikających ze zmienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego izolatoriów.  

Za przynajmniej niepokojącą należy jednak uznać postawę wskazującą na to, że niektórzy chcą się jak najszybciej wyłączyć ze wspólnej walki z koronawirusem. Trudno też przyjąć, że usiłuje się wywrzeć presję na decyzje – mieszczące się przecież ciągle – w ramach zarządzania kryzysowego i za wszelką cenę już teraz, gdy sytuacja jest ciągle niepewna, pozbawiać mieszkańców Małopolski zabezpieczenia w postaci izolatoriów.  

Jeszcze raz przypominamy, że izolatoria nie są przeciwko komukolwiek, a tworzy się je po to, by ułatwić walkę z koronawirusem. A ciągle przecież stąpamy po grząskim gruncie i nie wiemy, jak bardzo w najbliższych dniach będzie rosła liczba zakażeń i jakie będą potrzeby.  

W sprawie izolatoriów – wobec wchodzenia w kolejny etap „odmrażania gospodarki” – zostanie oczywiście przeprowadzona pogłębiona refleksja, z uwzględnieniem wspomnianych zmian formalnych dotyczących izolatoriów, ale z pewnością nie będzie ona prowadzona w pośpiechu czy pod dyktando kogokolwiek. 


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj