Wokół premii/nagród dla urzędników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
2020-05-06

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałbym dowiedzieć się, czy i w jakiej wysokości przyznane zostały nagrody i/lub premie dla pracowników urzędu wojewódzkiego i podległych mu jednostek/urzędów w I kwartale 2020 r. 

Jeśli dotyczy to stanowisk kierowniczych to chciałbym poznać pojedyncze kwoty dla dyrektorów i osób na kierowniczych stanowiskach.

Jeśli wszyscy pracownicy je otrzymali, to chciałbym poznać łączną kwotę dla wszystkich.

Oto nasza odpowiedź:  

Dotychczas nie zostały przyznane i wypłacone ani nagrody, ani premie uznaniowe - zarówno pracownikom (w tym wszystkim pracownikom, kierownikom, jak i dyrektorom) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, jak i szefom jednostek administracji zespolonej w województwie podległych wojewodzie.  


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj