Wokół uchwalenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zakopanem
2020-05-06

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

TK właśnie opublikował treść orzeczenia ws. gminy Zakopane. 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=3&dokument=19159&sprawa=17467

W związku z tym proszę o odpowiedz:

- czy wojewoda małopolski wystąpił do premiera o rozwiązanie Rady Miasta Zakopane?

- jeśli nie, jakie działania wobec tej gminy podjął wojewoda by wyegzekwować stosowanie prawa, a więc uchwalenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Oto nasza odpowiedź:  

Informację o naszych dotychczasowych działaniach i ewentualnych dalszych krokach znajdzie Pani tutaj: http://www.muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11784 

Jeszcze przed epidemią w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się też spotkanie z przedstawicielami zakopiańskiego samorządu, na którym zaprezentowali oni swoje argumenty oraz zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, jak również formy pomocy, którą otrzymują pokrzywdzeni. Wskazali także, iż oczekują na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.

Obecnie sprawa będzie analizowana w kontekście całości zgromadzonego materiału, z uwzględnieniem wystąpień Rady Miasta do Trybunału Konstytucyjnego i ich efektów.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj