OCHRONA PRZED POWODZIĄ DORZECZA GÓRNEJ WISŁY - KONFERENCJA
2011-03-04
W poniedziałek, 7 marca podczas konferencji w krakowskim magistracie Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zaprezentował "Program Ochrony przed Powodzią w dorzeczu Górnej Wisły". Organizatorem konferencji była Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

W ostatnich latach stale zwiększa się liczba powodzi. Ich przebieg jest coraz bardziej gwałtowny, a straty coraz większe. W dorzeczu górnej Wisły, a więc na terenach województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i lubelskiego w latach 1953 - 2006 straty te wynosiły niemal połowę wszystkich strat powodziowych w Polsce, choć powierzchnia tego dorzecza to zaledwie 15 proc. powierzchni kraju ( straty te wynoszą średnio 670,324 mln zł rocznie).
Aby zabezpieczyć przed powodzią pięć południowych województw kraju, powstał "Program ochrony przed powodziš w dorzeczu górnej Wisły". W jego ramach znalazło się 39 inwestycji (z tego 14 z Małopolski), które mają zabezpieczać całą dolinę Wisły. Inwestycje te pozwolą w ciągu najbliższych 15-20 lat wyeliminować zagrożenie powodzią.

Konferencja poświęcona "Programowi Ochrony przed Powodzią w dorzeczu Górnej Wisły" odbędzie się 7 marca (poniedziałek) w godz. 10 - 14 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych ¾.

Podczas konferencji Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przedstawił założenia programu. Udział w konferencji wzięli także posłowie Ireneusz Raś (Małopolska) i Zbigniew Rynasiewicz (województwo podkarpackie), marszałkowie województw śląskiego i świętokrzyskiego oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Organizatorzy konferencji to Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Podkarpackie stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Związek Gmin Lubelszczyzny.
powódź zakopane
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj