WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA ŚDS-ÓW I DPS-ÓW
2011-07-08
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zwiększył wysokość środków finansowych przekazywanych dla małopolskich domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. Dzięki temu od lipca tego roku większość tych placówek otrzymywać będzie wyższe kwoty dotacji na utrzymanie pensjonariuszy.

Środowiskowe Domy Samopomocy

W przypadku śds-ów stawki ustalone zostały na poziomie: stawka podstawowa 913 zł na jednego uczestnika miesięcznie (do tej pory było to 870 zł), 950 i 957 zł na jednego uczestnika miesięcznie dla jednostek spełniających określone kryteria wojewody lub sprawujących opiekę nad osobami ze schorzeniami takimi, jak autyzm, głębokie upośledzenie umysłowe, choroba Alzheimera (do tej pory było to 913 zł, w kilku przypadkach 957 zł).
Oprócz tego, placówki, które już teraz zapewniają wysoki standard usług, spełniają warunki lokalowe, posiadają odpowiednie wyposażenie (wymogi te wszystkie placówki mają osiągnąć do końca 2014 roku) otrzymają wyższą dotację: 950 zł na jednego uczestnika miesięcznie lub 980 zł na jednego uczestnika miesięcznie w jednostkach sprawujących opiekę nad osobami ze schorzenia takimi, jak autyzm, głębokie upośledzenie umysłowe, choroba Alzheimera. Podniesienie dotacji domom, świadczącym wysokiej jakości usługi ma zmotywować pozostałe jednostki do podnoszenia standardów i szybszego wdrażania warunków określonych w przepisach.

Od lipca prowadzone będą kontrole w jednostkach, które poinformowały, że spełniają warunki standardu. Po potwierdzeniu tych informacji zostanie im przekazana wyższa dotacja miesięczna. Domy, które teraz nie otrzymają podwyższonej dotacji, mają szansę ją uzyskać, pod warunkiem zrealizowania programów naprawczych i spełnienia określonych przepisami warunków.
W 70 małopolskich śds-ach jest obecnie prawie 2,4 tys. uczestników.

Domy Pomocy Społecznej

Stanisław Kracik zwiększa również dotacje na jedno miejsce w domach pomocy społecznej. Wojewoda przeprowadził analizę kosztów utrzymania osób w dps-ach i zmienił stawki dotacji.

Od 1 lipca 2011 roku stawki będą średnio wynosić:
- w DPS dla osób w podeszłym wieku – 1563 zł (bez zmian)
- w DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych – 1690 zł (było 1643 zł)
- w DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 1710 zł (było 1643 zł)
- w DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 1728 zł (bez zmian)
- w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych – 1925 zł ((było 1728 zł)

W 85 małopolskich dps-ach mieszka prawie 7200 pensjonariuszy. Osoby, które zostały przyjęte do domu opieki przed 1 stycznia 2004 roku objęte są pomocą wojewody. W Małopolsce takich podopiecznych jest ponad 4350. Natomiast koszty utrzymania mieszkańców skierowanych po 1 stycznia 2004 r. współfinansowane są przez rodzinę i samorząd. Na ich utrzymanie samorządy nie otrzymują pomocy z budżetu wojewody. W 2011 roku wojewoda małopolski na dofinansowanie domów pomocy społecznej przekaże ok. 88 mln złotych.
helców DPS
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj