13 NOWYCH INWESTYCJI – PODSUMOWANIE ROKU 2012 W KRAKOWSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ
2013-01-11
Nakłady inwestycyjne w 2012 roku wyniosły 229 856 000 złotych, a zatrudnienie wzrosło o 391 osób. Potencjał gospodarczy województwa małopolskiego jest coraz częściej dostrzegany przez rodzime małe i duże firmy.

Podczas uroczystości w Sali Obrad Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawiciele firm, które zainwestowały w specjalnej strefie ekonomicznej w 2012 roku otrzymali z rąk Jerzego Millera, wojewody małopolskiego, Wojciecha Kozaka, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Krzysztofa Krzysztofiaka, wiceprezesa zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego specjalne podziękowania za prowadzenie działalności w krakowskiej sse. Za wsparcie rozwoju przedsiębiorczości podziękowano także burmistrzom zarządzającym podstrefami Krakowskiego Parku Technologicznego.

KPT od lat dba o budowę silnej pozycji Małopolski na arenie międzynarodowej oraz tworzenie pozytywnego klimatu inwestycyjnego w naszym regionie. Sukcesy krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej są rezultatem prowadzenia konsekwentnej polityki wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce. Realizowana od lat, we współpracy z wojewodą oraz Marszałkiem Województwa Małopolskiego, strategia tworzenia dobrych warunków dla inwestycji przynosi coraz większe efekty.

Krakowski Park Technologiczny

Przypomnijmy, że 2 stycznia 2013 roku Rada Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki przyjęła rozporządzenie na mocy, którego rozszerzony został obszar krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Otwiera to nowe możliwości dla rozwoju inwestycji i przyciągnięcia nowych inwestorów w Małopolsce.

Korekty zostaną dokonane w podstrefach: Kraków-Podgórze, Zabierzów, Tarnów, Nowy Sącz, Zator oraz Skawina, natomiast nowe podstrefy powstaną w: Trzebini, Dąbrowie Tarnowskiej, Chrzanowie i Czorsztynie. Tym samym obszar strefy zwiększy się do ponad 628 ha.

Krakowska sse będzie się składać z 25 podstref, położonych na terenie 23 gmin. Na włączonych do strefy gruntach powstanie ponad 2,5 tys. nowych miejsc pracy. Przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 681 mln zł.

W związku ze zmianą granic, na terenie sse swoje inwestycje będą mogły zrealizować takie firmy jak: Valeo Autosystemy sp. z o.o., Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o., Dan Cake Polonia sp. z o.o., Can-Pack sp. z o.o, Integer.pl SA, SGL Carbon Polska SA oraz SN Super Snow. W sumie dzięki rozszerzeniu wymienione firmy rozpoczną 10 nowych projektów inwestycyjnych, na łączną kwotę ponad 390 mln zł oraz zatrudnią 900 nowych pracowników. Firmy reprezentują następujące branże: motoryzacyjna, BPO, B+R, chemiczna.

Od początku istnienia krakowskiej strefy ekonomicznej KPT wydał 113 zezwoleń, a w roku 2012 – 13 zezwoleń. Do tej pory utworzono w strefie ponad 10 000 miejsc pracy, a wysokość poniesionych nakładów wyniosła 1,7 mld zł. Największe inwestycje to: Comarch, RR Donnelley, Motorola, Shell czy MAN Trucks.

INW 3INW 2INW 1INW 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj