W Proszowicach otwarto Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
2016-01-12
Województwo małopolskie wzbogaciło się o kolejny ośrodek, w którym osoby starsze mogą znaleźć wsparcie medyczne i rehabilitację. Poza tym seniorzy w domach dziennej opieki mogą liczyć na ciekawą i rozbudowaną ofertę spędzenia czasu wolnego. W uroczystym otwarciu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Proszowicach uczestniczył I wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

- Otwarcie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Proszowicach niewątpliwie pozytywnie wpłynie na poprawę codziennych warunków życia osób starszych – powiedział Józef Gawron. - Seniorzy będą mogli aktywnie i przede wszystkim wspólnie spędzać czas, dzielić się doświadczeniem oraz życiową wiedzą i codziennością. Poprzez udział w zajęciach oferowanych przez Dzienny Dom, osoby starsze będą miały możliwość bycia razem.

Wicewojewoda małopolski docenił fakt utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Proszowicach, który jego zdaniem stworzy możliwość udowodnienia, że w każdym wieku należy cieszyć się życiem i obecnością drugiego człowieka. To także dobry czas na poświecenie się pasjom i zainteresowaniom.

Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. W Dziennym Domu „Senior-WIGOR” uczestnicy będą mogli przebywać co najmniej 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku. Domy są wyposażone m.in. w pomieszczenia do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV, komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek. Program zakłada tworzenie ośrodków, w których seniorzy w ciągu każdego dnia będą mogli znaleźć opiekę, wsparcie, rehabilitację, opiekę pielęgniarską, ciekawą i rozbudowaną ofertę spędzenia czasu wolnego, poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość korzystania z zajęć usprawniających ich aktywność ruchową i kondycję psychofizyczną.

Na program, który będzie realizowany do 2020 roku przeznaczono 370 mln zł. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa może zostać również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

W roku 2015 dofinansowanie w ramach programu „Senior-WIGOR” otrzymało 119 samorządów z całej Polski. W sumie samorządy otrzymały na ten cel ponad 25,3 mln zł.

W Małopolsce w 2015 dofinansowanie otrzymało 8 gmin: Proszowice, Bochnia, Limanowa, Skawina, Kęty, Maków Podhalański, Koszyce, Dobra, Kraków oraz powiat bocheński.

Ocena wniosków dokonywana jest zgodnie z wytycznymi programu w Wydziale Polityki Społecznej. Druga edycja programu zostanie ogłoszona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w najbliższym czasie (styczeń/luty br.)
Senior Wigor Proszowice 4Senior Wigor Proszowice 1Senior Wigor Proszowice 2Senior Wigor Proszowice 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj