INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się, aby interesanci Urzędu wcześniej uzgadniali – telefonicznie lub mailowo – konkretny termin (datę i godzinę) wizyty i kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych Oddziałów. Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  • Po uprzednim kontakcie telefonicznym lub elektronicznym w celu umówienia wizyty interesant winien zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta,
  • Zachowania wymaganej odległości od rozmówcy,
  • Zachowania środków ochrony osobistej podczas spotkania,

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
wstecz    do góry     drukuj