INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA i DZIEDZICTWA NARODOWEGO

  1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  2. Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

    Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się, aby interesanci Urzędu wcześniej uzgadniali – telefonicznie lub mailowo – konkretny termin (datę i godzinę) wizyty i kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych wydziałów.

    W sprawach dotyczących:

    Interesant po wejściu do Urzędu obowiązany jest zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta gdzie podaje imię i nazwisko pracownika, z którym umówił się na spotkanie. Następnie Interesant powinien zaczekać, aż wskazany przez niego pracownik zgłosi się do Punktu Obsługi Klienta.
wstecz    do góry     drukuj