Doskonalenie kadr medycznych


  • SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH (SMKPM)

  • INFORMACJE OGÓLNE

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE FARMACEUTÓW

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE FIZJOTERAPEUTÓW

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA

  • KURSY SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

  • KONKURS MINISTERSTWA ZDROWIA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH DLA UCZELNI MEDYCZNYCH UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

  • KURSY SPECJALIZACYJNE DLA LEKARZY ORGANIZOWANE PRZEZ MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGOwstecz    do góry     drukuj