Miejsca i godziny obsługi paszportowej


KOMUNIKAT PRASOWY

Poszerzenie bezpośredniej obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich od 11 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Od 11 maja 2020 r. rozszerzyliśmy bezpośrednią obsługę klientów ubiegających się o wydanie paszportu w niżej wymienionych lokalizacjach w Małopolsce:

w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9-11
 • poniedziałek: 9.15 -17.00
 • wtorek-piątek: 8.15-15.00

 • w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
 • poniedziałek: 9.15 -17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00

 • w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
 • poniedziałek: 9.15 -17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00

w Terenowych Punktach Paszportowych zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych:

 • w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2
  • poniedziałek 7.15-16.00
  • wtorek-czwartek 7.15-14.00
  • piątek 7.15-12.00

 • w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2
  • poniedziałek 9.00-16.30
  • wtorek, środa, piątek 8.00-14.30
  • czwartek 9.00-14.30

 • w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14
  • poniedziałek - piątek 8.00-14.30

 • w Wadowicach, ul. Batorego 2
  • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-14.30
  • wtorek 8.00-15.30
  • piątek 8.00-13.30

 • w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10
  • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-14.30
  • wtorek 8.00-16.00
  • piątek 8.00-13.00

 • w Limanowej, ul. Józefa Marka 9
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30

 • w Gorlicach, ul. Michalusa 18
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30
   (Punkt jest czynny od 25 maja 2020 r.)

 • w Brzesku, ul. Głowackiego 51
  • poniedziałek – piątek 8.00-14.45
   (Punkt jest czynny od 1 czerwca 2020 r.)
 • w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31
  • poniedziałek – 8.15-15.15
   wtorek-piątek 8.00-14.45
   (Punkt jest czynny od 8 czerwca 2020 r.)
Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty, której można dokonać w godzinach pracy poszczególnych Punktów Paszportowych w następujący sposób:

Osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport w Punkcie Paszportowym:
w Krakowie dokonują rezerwacji:
 • w Tarnowie dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
  • 14 69 63 100
  • 14 69 63 412
 • w Nowym Sączu dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
  • 18 54 02 206
  • 18 54 02 302
 • w Chrzanowie dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
  • 32 62 57 983
  • 32 62 57 990
 • w Olkuszu nie ma potrzeby dokonywania rezerwacji terminu wizyty
 • w Oświęcimiu dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 33 84 49 742
 • w Nowym Targu dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
  • 18 26 10 788
  • 18 26 10 789
 • w Wadowicach dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 33 87 34 212
 • w Limanowej dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 18 33 37 998
 • w Gorlicach dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 18 35 48 754
 • w Brzesku dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 14 66 32 180
 • w Bochni dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 14 615 37 51

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, wprowadzone zostały niezbędne środki ostrożności, w tym ograniczenia dotyczące liczby klientów przebywających w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Terenowych Punktach Paszportowych:

 1. Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na salach obsługi będzie odpowiadać liczbie czynnych stanowisk obsługowych. Więcej niż jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w przypadku załatwiania sprawy dotyczącej: - osoby małoletniej, - osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może stawić się w urzędzie samodzielnie, - osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, - osoby wymagającej pomocy tłumacza. Prosimy o przybycie kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie będzie możliwe).
 2. Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (przy wejściu na salę obsługi klientów) – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy.
  Prosimy również o zabranie własnych przyborów do pisania.
 3. W celu ograniczenia czasu obsługi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze dokonanie opłaty paszportowej na konto:
  MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
  NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
  08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

  oraz przedłożenie fotografii, dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku gdy dokument ten stracił ważność również ważnego dowodu osobistego.

  Lista niezbędnych dokumentów znajduje się w opisach procedur na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie www.malopolska.uw.gov.pl https://muw.pl/default.aspx?page=paszporty

Kierując się troską o Państwa bezpieczeństwo nadal rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie.


O paszport można się starać we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym składało się wniosek.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Paszportowy
Przyjmowanie wniosków paszportowych: Kraków, ul. św. Sebastiana 11 (parter, sala obsługi paszportowej)


Wydawanie paszportów: Kraków, ul. św. Sebastiana 9 (parter, sala obsługi paszportowej). Uwaga ! Wejście do budynku nr 9 po schodach. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą odebrać paszport w budynku nr 11, po uprzednim zgłoszeniu się do stanowiska informacji.

Mapa dojazdu

Adres do korespondencji
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. św. Sebastiana 9
31-049 Kraków
e-mail:

Telefony
Informacja paszportowa: 12 39 21 820
Depozyt paszportowy (informacja o możliwości odbioru paszportu): 12 39 21 806

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Pobieranie numerów z systemu kolejkowego
W celu złożenia wniosku paszportowego lub odebrania paszportu należy wcześniej pobrać bloczek z systemu kolejkowego.

Uwaga!

Wydawanie numerów z systemu kolejkowego zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Oddziału Paszportowego.


Delegatura urzędu w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
tel. 18 54 02 302, 18 54 02 206
fax 18 44 37 193


Mapa dojazdu

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Delegatura urzędu w Tarnowie
33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9
tel. 14 69 63 100
fax 14 69 63 419


Mapa dojazdu

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Terenowy Punkt Paszportowy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2
tel. 32 62 57 983, 32 62 57 990
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek 7:15-16:30
wtorek-czwartek 7:15-14:30
piątek 7:15-12:30

Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14
tel. 18 26 10 788, 18 26 10 789
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek-piątek 7:30-14:30

Terenowy Punkt Paszportowy w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
tel. 32 64 78 835
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek 9:00-16:30
wtorek, środa, piątek 8:00-14:30
czwartek 9:00 -14:30

Terenowy Punkt Paszportowy w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
tel. 33 84 49 742
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek 8:00-15:00
wtorek 8:00-16:30
środa-czwartek 8:00-15:00
piątek 8:00-13:30

Terenowy Punkt Paszportowy w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
tel. 33 87 34 212
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek, środa, czwartek 8:00-15:00
wtorek 8:00-16:00
piątek 8:00-14:00

Terenowy Punkt Paszportowy w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31
tel. 14 61 53 751, 14 61 25 032
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek 8:00-15:30
wtorek-piątek 8.00-15:00

Terenowy Punkt Paszportowy w Brzesku
32- 800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 663 21 80
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek-piątek 8.00-15:00

Terenowy Punkt Paszportowy w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 18 35 48 754
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek-piątek 7:30-15:00

Terenowy Punkt Paszportowy w Limanowej
34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9
tel. 18 33 75 528, 18 33 37 998
Godziny obsługi mieszkańców:
Poniedziałek -piątek 8:00 – 15:00wstecz    do góry     drukuj