Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Niemal 300 milionów złotych trafi do Małopolski
2021-04-21

Dziesiątki kilometrów gruntownie zmodernizowanych dróg, nowe chodniki, oświetlone przejścia dla pieszych, a przede wszystkim znaczna poprawa bezpieczeństwa – to efekt decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego, który zatwierdził właśnie listę zadań finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorządy z Małopolski otrzymały ogromny „zastrzyk gotówki” z pieniędzy rządowych. Małopolskie drogi w najbliższym czasie staną się wielkimi placami budowy.

Łączna kwota dofinansowania, przewidziana dla  małopolskich powiatów i gmin tylko w 2021 roku na realizację 274 zadań ujętych na liście podstawowej oraz liście rezerwowej (zadania kontynuowane, nowe zadania roczne i wieloletnie) wynosi 287 351 281,34 zł. Środki zostały przewidziane na dofinansowanie realizacji 229 nowych zadań drogowych oraz kontynuacje w tym roku 45 projektów wieloletnich, które otrzymały dofinansowanie w ramach naborów przeprowadzonych w latach ubiegłych.

- Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za kolejne tak znaczące wsparcie przeznaczone dla samorządów z Małopolski. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kierowcy i piesi będą mogli czuć się bezpieczniej. Dofinansowanie inwestycji w naszym regionie to również pobudzenie aktywności gospodarczej przedsiębiorców i efektywna walka z potencjalnymi skutkami spowolnienia gospodarczego wywołanymi epidemią. Unowocześniając małopolski system sieci dróg, przyczyniamy się do poprawy poziomu życia mieszkańców naszego województwa. W ten sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dofinansowanie w ramach ogłoszonych wyników dotyczy inwestycji realizowanych przez samorządy powiatowe i gminne z naszego regionu w cyklu jednorocznym lub wieloletnim. Zadania zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą budowy nowych dróg, ale i przebudowy lub modernizacji już istniejących ciągów komunikacyjnych.

Jedną z ważniejszych inwestycji, wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu tarnowskiego, której realizacja rozpocznie się w 2021 roku, będzie przebudowa mostu w Ostrowie. Wsparcie tylko tej inwestycji to blisko 28 mln zł, co stanowi 80 procent wartości projektu. W tym roku na realizację tego zadania trafi niemal 12 milionów złotych.

- Doskonałe informacje płyną do całej Małopolski, ale także i powiatu tarnowskiego. Dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, inwestycja polegająca na kompleksowym remoncie mostu w miejscowości Ostrów zostanie dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – podkreśla wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Duży zastrzyk gotówki popłynie także na ziemię limanowską. – Dwa zadania zgłoszone przez powiat limanowski otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 20 mln zł. Gdyby nie rządowe środki, samorządu nie stać byłoby na realizację tych ambitnych zadań – podkreśla wicewojewoda Józef Leśniak.

Dofinansowanie w 2021 roku na zadania realizowane przez małopolskie samorządy:

  • kontynuowane zadania wieloletnie – 45 zadań na kwotę 58 009 370,36 zł,
  • nowe zadania jednoroczne – 167 zadań na kwotę 139 037 203,86 zł,
  • nowe zadania wieloletnie – 62 zadania na kwotę 90 304 707,12 zł.

W ramach rozstrzygnięć Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) w latach 2019 – 2024 do Małopolski trafi 539 989 101,34 zł na realizację zadań drogowych, wskazanych przez samorządy gminne i powiatowe, w tym na:

  • kontynuowane zadania wieloletnie – 134 515 444,36 zł,
  • nowe zadania jednoroczne i wieloletnie – 405 473 656,98 zł.

Zadania powiatowe - lista podstawowa

Zadania powiatowe - lista rezerwowa

Zadania gminne - lista podstawowa

Zadania gminne - lista rezerwowa

DSC_2957 RFRDDSC_2970 RFRDDSC_2963 RFRDDSC_2983 RFRDDSC_3000 RFRDRFRD 1RFRD 2RFRD 3RFRD 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj